ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Everything I wanted از Billie Eilish

3

ترجمه آهنگ Everything I wanted از Billie Eilish

ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Everything I wantedBillie Eilish || بیلی آیلیش – اوریسینگ آی وانتد (تمام چیزی که می‌خواستم)

 

ترجمه آهنگ Everything I wanted از Billie Eilish

 

I had a dream
یه خواب دیدم

 

I got everything I wanted
هر چی می‌خواستم رو داشتم

 

Not what you’d think
اونجوری که فکر می‌کنین نبود

 

And if I’m bein’ honest
اگه بخوام راستشو بگم

 

It might’ve been a nightmare
بیشتر شبیه یه کابوس بود

 

To anyone who might care
برای اونی که براش اهمیتی داشته باشه

 

Thought I could fly
فکر کردم پرواز کردن بلدم

 

So I stepped off the Golden
پس از پل گلدن گیت پریدم پایین

 

ترجمه فارسی آهنگ Everything I wanted

 

Nobody cried
هیشکی برام گریه نکرد

 

Nobody even noticed
حتی هیشکی متوجه نشد

 

I saw them standing right there
دیدمشون که اونجا وایساده بودن

 

Kinda thought they might care
به خیالم انتظار داشتم براشون مهم باشه مردنم

 

I had a dream
یه خواب دیدم

 

I got everything I wanted
هر چی می‌خواستم رو داشتم

 

But when I wake up, I see you with me
ولی وقتی بیدار می‌شم تو رو کنارم می‌بینم

 

And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you
و بهم میگی ” تا وقتی اینجام کسی نمی‌تونه بهت آسیب بزنه

 

Don’t wanna lie here, but you can learn to
نمی‌خوام دروغ تحویلت بدم، ولی می‌تونی راهشو یاد بگیری

 

If I could change the way that you see yourself
اگه از دستم بر می‌اومد تا دیدت رو نسبت به خودت تغییر بدم

 

“You wouldn’t wonder why you’re here, they don’t deserve you
اون موقع برات سوال نمی‌شد که چرا به اینجا رسیدی، اونا لیاقتت رو ندارن “

 

I tried to scream
سعی کردم داد بزنم

 

But my head was underwater
ولی سرم رفته بود زیر آب

 

They called me weak
بهم گفتن ضعیفم

 

Like I’m not just somebody’s daughter
جوری که انگاری که برا خودم کسی نیستم

 

Coulda been a nightmare
شاید کابوس می‌دیدم

 

But it felt like they were right there
ولی انگاری اونا اونجا وایساده بودن

 

And it feels like yesterday was a year ago
انگاری دیروز نبود و سال پیش بود

 

But I don’t wanna let anybody know
ولی نمی‌خوام بزارم بقیه راجبش بدونن

 

Cause everybody wants something from me now
چون الان همه ازم انتظار دارن

 

And I don’t wanna let ’em down
و نمی‌خوام نا امیدشون کنم

 

I had a dream
یه خواب دیدم

 

I got everything I wanted
هر چی می‌خواستم رو داشتم

 

But when I wake up, I see you with me
ولی وقتی بیدار می‌شم تو رو کنارم می‌بینم

 

And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you
و  بهم میگی ” تا وقتی اینجام کسی نمی‌تونه بهت آسیب بزنه

 

معنی آهنگ Everything I wanted از بیلی ایلیش

 

Don’t wanna lie here, but you can learn to
نمی‌خوام دروغ تحویلت بدم ولی می‌تونی راهشو یاد بگیری

 

If I could change the way that you see yourself
اگه از دستم بر می‌اومد تا دیدت رو نسبت به خودت تغییر بدم

 

” You wouldn’t wonder why you’re here, they don’t deserve you
اون موقع برات سوال نمی‌شد که چرا به اینجا رسیدی، اونا لیاقتت رو ندارن “

 

? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه میدم؟

 

? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟

 

If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم

 

? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟

 

? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه می‌دم؟

 

? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟

 

If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم

 

? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟

دیدگاه ها