ترجمه آهنگ Finally beautiful stranger از Halsey

0

ترجمه آهنگ Finally beautiful stranger از Halsey

ترجمه فارسی ترانه انگلیسی

Finally beautiful strangerHalsey || هالزی – فاینالی بیوتیفول استرنجر (بالاخره یه غریبه‌ی زیبا)

 

ترجمه آهنگ Finally beautiful stranger از Halsey

 

[Verse 1]

Your eyes, so crystal green
چشمات، خیلی سبز کریستالی هستش

Sour apple baby, but you taste so sweet
مثل سیب ترش عزیزم، ولی مزه خیلی شیرینی داری

You got hips like Jagger and two left feet
خیلی جیگری و البته دست و پا چلفتی هم هستی

And I wonder if you’d like to meet
و دوست دارم بدونم مایلی باهام ملاقات کنی

Your voice is velvet through a telephone
صدات از تلفن خیلی مخملی به نظر میاد

You can come to mine, but both my roommates are home
می‌تونی پیشم بیایی، ولی هردوی هم اتاقی هام خونه هستن

Think I know a bar where they would leave us alone
فکر کنم یه جایی رو بشناسم که اونا ما رو تنها بذارن

And I wonder if you’d take it slow
و مایلی که آهسته تر شروع کنیم

 

ترجمه فارسی آهنگ Finally beautiful stranger

 

[Pre-Chorus]

Oh, we’re dancin’ in my living room, and up come my fists
اوه، داریم تو نشیمن خونم می‌رقصیم، و دستام بالاست

And I say I’m only playing, but the truth is this
و  می‌گم که فقط دارم می‌رقصم اما حقیقت اینه…

That I’ve never seen a mouth that I would kill to kiss
…که تا به حال کسی مثل تو ندیدم که به خاطرش جونمم بدم

And I’m terrified, but I can’t resist
و  ترسیدام، اما نمی‌تونم جلوی خودمو بگیرم

And I say
و میگم

 

[Chorus]

Beautiful stranger, here you are in my arms and I know
غریبه‌ی زیبا، اینجا تو آغوش منی و اینو می‌دونم

That beautiful strangers only come along to do me wrong
اون غریبه‌های زیبا فقط با احساساتم بازی می‌کنند

And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms
و امیدوارم، غریبه‌ی خوشگل اینجا تو آغوشم باشی

But I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe
ولی فکر می‌کنم که بالاخره، بالاخره، بالاخره، این آغوش امن باشه

For me to fall
تا بهش عشق بورزم

 

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh

اوه-اوه-اوه

Oh-oh-oh

اوه-اوه-اوه

 

[Verse 2]

I grab your hand and then we run to the car
دستت رو می‌گریم و بعد به طرف ماشین می‌دویم

Singing in the street and playing air guitar
تو جاده می‌خونیم و ادای گیتار زندن در می‌اریم

Stuck between my teeth just like a candy bar
مثل آبنباتی میم‌ونه که لای دندونم گیر کرده

And I wonder if it goes too far to say
می‌تونم بپرسم که گفتن این چیزا بعید هست یا نه ؟

I’ve never recognized a purer face
تا حالا چنین چهره‌ی پاکی رو ندیدام

You stopped me in my tracks and put me right in my place
منو از مسیری که پیش می‌رفتم متوقف کردی و در مسیر درست خودم قرار دادی

Used to think that loving meant a painful chase
قبلاً فکر می‌کردم که عاشق شدن یعنی یه تعقیب دردناک

But you’re right here now and I think you’ll stay
ولی الان تو اینجایی و فکر می‌کنم که اینجا خواهی موند

 

[Pre-Chorus]

Oh, we’re dancin’ in my living room, and up come my fists
اوه، داریم تو نشیمن خونم می‌رقصیم، و دستام بالاست

And I say I’m only playing, but the truth is this
و  می‌گم که فقط دارم می‌رقصم اما حقیقت اینه…

That I’ve never seen a mouth that I would kill to kiss
…که تا به حال کسی مثل تو ندیدم که به خاطرش جونمم بدم

And I’m terrified, but I can’t resist
و  ترسیدام، اما نمی‌تونم جلوی خودمو بگیرم

And I say
و میگم

 

معنی آهنگ Finally beautiful stranger از هالزی

 

[Chorus]

Beautiful stranger, here you are in my arms and I know
غریبه‌ی زیبا، اینجا تو آغوش منی و اینو می‌دونم

That beautiful strangers only come along to do me wrong
اون غریبه‌های زیبا فقط با احساساتم بازی می‌کنند

And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms
و امیدوارم، غریبه‌ی خوشگل اینجا تو آغوشم باشی

But I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe
ولی فکر می‌کنم که بالاخره، بالاخره، بالاخره، این آغوش امن باشه

For me to fall
تا بهش عشق بورزم

 

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh

اوه-اوه-اوه

Oh-oh-oh

اوه-اوه-اوه

Yeah, I think it’s finally, finally, finally, finally
آره، فکر می‌کنم که بالاخره، بالاخره  بالاخره این آغوش امن باشه

دیدگاه ها