ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Hate me از Ellie Goulding

2

ترجمه آهنگ Hate me از Ellie Goulding

ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Hate meEllie Goulding || الی گولدینگ – هیت می (ازم متنفری)

ترجمه آهنگ Hate me از Ellie Goulding

 

ترجمه آهنگ Hate me از Ellie Goulding

 

Hate me, hate me, still tryna replace me
ازم متنفری، ازم متنفری، هنوزم دنبال اینی که جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Chase me, chase me, tell me how you hate me
تعقیبم می‌کنی، تعقیبم می‌کنی، بهم بگو که چقدر ازم متنفری

 

Erase me, ‘rase me, wish you never dated me
پاکم کن (از زندگیت)، پاکم کن، کاش هیچ وقت باهام قرار نمی‌زاشتی

 

Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me
دروغا، بهم دروغ بگو ، بگو که چقدر ازم متنفری

 

I bet you don’t kiss her with your eyes closed
شرط می‌بندم که اونو با چشمای بسته نمی‌بوسی

 

I bet you’re still walkin’ on a tightrope
شرط می‌بندم که هنوزم داری رو طناب باریک راه میری

 

Miss me so much, you’ve been goin’ psycho
اونقدری دلت برام تنگ شده که زده به سرت

 

You ain’t gotta say it, baby, I know
می‌دونم که قرار نیست اقرار کنی عزیزم

 

It’s a thin line between all this love and hate
بین عشق و نفرت یه مرز خیلی باریکی هست

 

And if you switch sides, you’re gon’ have to claim your place
وقتی بین عشق و نفرت یکی رو انتخاب می‌کنی بایستی سر حرفت وایستی

 

ترجمه فارسی آهنگ Hate me

 

So baby, this time you’re gon’ have to seal your fate
پس عزیزم ایندفعه باید بشینی و تاوان سرنوشت تلخت رو بدی

 

Yeah baby, this time you’re gon’ have to seal your fate
آره عزیزم ایندفعه باید تاوان سرنوشت تلخت رو بدی

 

And tell me how you hate me, hate me, still tryna replace me
و بهم بگو چقدر ازم متنفری، ازم متنفری، هنوزم دنبال اینی که جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Chase me, chase me, tell me how you hate me
تعقیبم کن، تعقیبم کن، بهم بگو که چقدر ازم متنفری

 

Erase me, ‘rase me, wish you never dated me
پاکم کن (از زندگیت)، پاکم کن، کاش هیچ وقت باهام قرار نمی‌زاشتی

 

Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me
دروغا، بهم دروغ بگو ، بگو که چقدر ازم متنفری

 

Hate me, hate me, still tryna replace me
ازم متنفری، ازم متنفری، هنوزم دنبال اینی که جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Chase me, chase me, tell me how you hate me
تعقیبم می‌کنی، تعقیبم می‌کنی، بهم بگو که چقدر ازم متنفری

 

Erase me, ‘rase me, wish you never dated me
پاکم کن (از زندگیت)، پاکم کن، کاش هیچ وقت باهام قرار نمی‌زاشتی

 

Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me
دروغا، بهم دروغ بگو، بگو که چقدر ازم متنفری

 

Hate me, hate me, tell me how you hate me
ازم متنفری، ازم متنفری، بهم بگو چقدر ازم متنفری

 

Tell me how I’m trash and you could easily replace me
بگو کهچه آشغالی‌ام و تو خیلی راحت می‌تونستی جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Tell me that I’m strung out, wasted on the daily
بگو که چقدر داغونم و کل روز تو حال خودم نیستم

 

Prolly ’cause there’s no one around me numbin’ all my pain
شایدم راست میگی چون دیگه کسی پیشم نیست تا باعث شه دردام یادم بره

 

Prolly ’cause there’s no umbrella to shield me from all the rain
شایدم راست میگی چون دیگه چتری نیست تا زیر بارون مواظبم باشه

 

Probably because you’re the one playin’ the mind games
شایدم راست میگی چون این تو بودی که همش نقشه می‌کشیدی

 

You hate me because I don’t let you play no mind games
ازم متنفر بودی چون نمی‌زاشتم که نقشه‌هات رو پیش ببری

 

They give me migraines and damage my brain
بازی‌هایی که راه می‌نداختی مغزمو داغون می‌کردن و باعث می‌شدن میگرن بگیرم

 

Date me, break me, easily replace me
باهام قرار بزار، منو بشکن، خیلی راحت یکی دیگه رو جایگزینم کن

 

Hopefully you see it clear, hopefully it’s HD
خوشبختانه خیلی واضح همه چی رو می‌بینی، خوشبختانه کیفیت اچ دی هست

 

Bet you wonder why the last few months I’ve been spacey
شرط می‌بندم رفته رو مخت که چرا ماه‌های اخیر تو حال خودم نبودم

 

… In your head, I sing
تو مغزت، منم که می‌خونم …

 

معنی آهنگ Hate me از الی گولدینگ

 

And tell me how you hate me, hate me, still tryna replace me
و بهم بگو چقدر ازم متنفری، ازم متنفری، هنوزم دنبال اینی که جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Chase me, chase me, tell me how you hate me
تعقیبم می‌کنی، تعقیبم می‌کنی، بهم بگو که چقدر ازم متنفری

 

Erase me, ‘rase me, wish you never dated me
پاکم کن، پاکم کن، کاش هیچ وقت باهام قرار نمی‌زاشتی

 

Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me
دروغا، بهم دروغ بگو، بگو که چقدر ازم متنفری

 

Hate me, hate me, still tryna replace me
ازم متنفری، ازم متنفری، هنوزم دنبال اینی که جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Chase me, chase me, tell me how you hate me
تعقیبم می‌کنی، تعقیبم می‌کنی، بهم بگو که چقدر ازم متنفری

 

Erase me, ‘rase me, wish you never dated me
پاکم کن، پاکم کن، کاش هیچ وقت باهام قرار نمی‌زاشتی

 

Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me
دروغا، بهم دروغ بگو، بگو که چقدر ازم متنفری

 

It’s a thin line between all this love and hate
بین عشق و نفرت یه مرز خیلی باریکی هست

 

And if you switch sides, you’re gon’ have to claim your place
وقتی بین عشق و نفرت یکی رو انتخاب می‌کنی بایستی سر حرفت وایستی

 

So baby, this time you’re gon’ have to seal your fate
پس عزیزم ایندفعه باید بشینی و تاوان سرنوشت تلخت رو بدی

 

Yeah baby, this time you’re gon’ have to seal your fate
آره عزیزم، ایندفعه باید تاوان سرنوشت تلخت رو بدی

 

And tell me how you hate me, hate me, still tryna replace me
و بهم بگو چقدر ازم متنفری، ازم متنفری، هنوزم دنبال اینی که جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Chase me, chase me, tell me how you hate me
تعقیبم می‌کنی، تعقیبم می‌کنی، بهم بگو که چقدر ازم متنفری

 

Erase me, ‘rase me, wish you never dated me
پاکم کن، پاکم کن، کاش هیچ وقت باهام قرار نمی‌زاشتی

 

Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me
دروغا، بهم دروغ بگو، بگو که چقدر ازم متنفری

 

Hate me, hate me, still tryna replace me
ازم متنفری، ازم متنفری، هنوزم دنبال اینی که جامو با کس دیگه‌ای پر کنی

 

Chase me, chase me, tell me how you hate me
تعقیبم می‌کنی، تعقیبم می‌کنی، بهم بگو که چقدر ازم متنفری

 

Erase me, ‘rase me, wish you never dated me
پاکم کن، پاکم کن، کاش هیچ وقت باهام قرار نمی‌زاشتی

 

Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me
دروغا، بهم دروغ بگو، بگو که چقدر ازم متنفری

 

ترجمه آهنگ Hate me از Ellie Goulding

لینک کوتاه

دیدگاه ها