ترجمه آهنگ Muhur از Mustafa Ceceli و Irmak Arici

5

ترجمه آهنگ Muhur از Mustafa Ceceli و Irmak Arici

ترجمه فارسی آهنگ ترکی

MuhurMustafa Ceceli & Irmak Arici || مصطفی ججلی و ایرماک اریجی – موهور

ترجمه آهنگ Muhur از Mustafa Ceceli و Irmak Arici

 

Duydum ki biri yar olmuş sana
شنیدم که یکی باهات وارد رابطه شده

 

Aşkın zehir olmuş bana
عشقت برام مثل زهر شده

 

Sevdan cehennem, kalbin mesken oldu ama
عشقت مثل جهنم شده برام و قلبت خونه‌ی اون شده ولی

 

Ömrüm deme ona
بهش نگو زندگیم

 

ترجمه فارسی آهنگ Muhur

 

Yandım, yandım, yandım Allah’ım
سوختم، سوختم، سوختم خدایا

 

Beni sana küstüren kadere ahtım
اون تقدیری که منو ازت جدا کرد رو نمی‌بخشم

 

Yıllar yollar kaybım oldular
سال‌ها و راه‌ها شدن گمشده‌های من

 

İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah
خیانتت گره کار رو باز کرد و حالا دیگه وقت رفتن منه

 

Duydum ki biri yar olmuş sana
شنیدم که یکی باهات وارد رابطه شده

 

Aşkın zehir olmuş bana
عشقت برام مثل زهر شده

 

Sevdan cehennem, kalbin mesken oldu ama
عشقت مثل جهنم شده برام و قلبت خونه‌ی اون شده ولی

 

Ömrüm deme ona
بهش نگو ” زندگیم “

 

معنی آهنگ Muhur از مصطفی ججلی و ایرماک اریجی

 

Yandım, yandım, yandım Allah’ım
سوختم، سوختم، سوختم خدایا

 

Beni sana küstüren kadere ahtım
اون تقدیری که منو ازت جدا کرد رو نمی‌بخشم

 

Yıllar yollar kaybım oldular
سال‌ها و راه‌ها شدن گمشده های من

 

İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah
خیانتت گره کار رو باز کرد و حالا دیگه وقت رفتن منه

دیدگاه ها