ترجمه آهنگ Alice از Lady Gaga

2

ترجمه آهنگ Alice از Lady Gaga

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

AliceLady Gaga || لیدی گاگاآلیس

 

ترجمه آهنگ Alice از Lady Gaga

 

[Intro]
My name isn’t Alice

اسم من آلیس نیست
But I’ll keep looking, I’ll keep looking for Wonderland

اما دارم دنبال، دارم دنبال سرزمین عجایب میگردم
My name isn’t Alice

اسم من آلیس نیست
But I’ll keep looking, I’ll keep looking for Wonderland, Wonderland

اما دارم دنبال، دارم دنبال سرزمین عجایب میگردم، سرزمین عجایب
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah (Ah)
Set me free (Ah-ah-ah)

آزادم کن
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah (Ah)
Set me free (Ah-ah-ah)

آزادم کن

 

[Verse 1]
Could you pull me out of this alive? (Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)

میتونی از این زندگی بیرونم بیاری؟
Where’s my body? I’m stuck in my mind (Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)

بدنم کجاست؟ تو ذهنم گیر افتادم

 

ترجمه فارسی آهنگ Alice

 

[Pre-Chorus]
(Oh ma-ma-ma, oh ma-ma-ma)
I’m tired of screaming

از فریاد زدن خسته شدم
(Oh-ma-ma-ma, oh-ma-ma-ma)
At the top of my lungs

در بالای ریه‌هام
(Oh m-mother, oh m-mother)
I’m in the hole, I’m falling down, down

تو یه گودالم، دارم سقوط میکنم
So down, down

خیلی پایین، پایین

 

[Chorus]
My name isn’t Alice

اسم من آلیس نیست
But I’ll keep looking, I’ll keep looking for Wonderland

اما دارم دنبال، دارم دنبال سرزمین عجایب میگردم
My name isn’t Alice

اسم من آلیس نیست
But I’ll keep looking, I’ll keep looking for Wonderland, Wonderland

اما دارم دنبال، دارم دنبال سرزمین عجایب میگردم، سرزمین عجایب

 

[Post-Chorus]
Take me home

منو ببر خونه
Take me to Wonderland, Wonderland

منو ببر به سرزمین عجایب، سرزمین عجایب
Take me home

منو ببر خونه
Take me to Wonderland, Wonderland

منو ببر به سرزمین عجایب، سرزمین عجایب

 

[Verse 2]
Sick and tired of waking up

بیمار و خسته از بیدار شدن
Screaming at the top of my lungs

فریاد زدن از ته ریه‌هام
Think I might’ve just left myself behind

فکر میکنم خودمو جا گذاشتم
Maestro, play me your symphony

ماسترو (یک موسیقی‌دان اهل اسپانیا)، سمفونی‌ات رو برام اجرا کن
I will listen to anything

هر چی باشه گوش میدم
Take me on a trip, DJ, free my mind

منو به یه سفر ببر، دی جی، ذهنم رو آزاد کن

 

[Chorus]

My name isn’t Alice

اسم من آلیس نیست
But I’ll keep looking, I’ll keep looking for Wonderland

اما دارم دنبال، دارم دنبال سرزمین عجایب میگردم
My name isn’t Alice

اسم من آلیس نیست
But I’ll keep looking, I’ll keep looking for Wonderland, Wonderland

اما دارم دنبال، دارم دنبال سرزمین عجایب میگردم، سرزمین عجایب

 

معنی آهنگ آلیس از لیدی گاگا

 

[Post-Chorus]

Take me home

منو ببر خونه
Take me to Wonderland, Wonderland

منو ببر به سرزمین عجایب، سرزمین عجایب
Take me home

منو ببر خونه
Take me to Wonderland, Wonderland

منو ببر به سرزمین عجایب، سرزمین عجایب

Take me home

منو ببر خونه
Take me to Wonderland, Wonderland

منو ببر به سرزمین عجایب، سرزمین عجایب
Take me home

منو ببر خونه
Take me to Wonderland, Wonderland

منو ببر به سرزمین عجایب، سرزمین عجایب

 

[Outro]
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah (Ah)
Set me free (Ah-ah-ah)

آزادم کن
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah (Ah)
Set me free (Ah-ah-ah)

آزادم کن

دیدگاه ها