ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Alone Again از The Weeknd

2

ترجمه آهنگ Alone Again از The Weeknd

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Alone AgainThe Weeknd || د ویکند – الون اکین (بازم تنها)

 

ترجمه آهنگ Alone Again از The Weeknd

 

[Verse]
Take off my disguise

لباس مبدلم رو دربیار
I’m living someone else’s life

تو زندگی یکی دیگه دارم زندگی می‌کنم
Suppressing who I was inside

کسی که داخلش بودم ملال آور بود
So I throw two thousand ones in the sky

پس من ۲ هزارتاشو پرت می‌کنم تو آسمون
Together we’re alone (Together we’re alone)

باهم تنهاییم (باهم تنهاییم)
In Vegas, I feel so at home (In Vegas, I feel so at home)

تو وگاس، حس می‌کنم تو خونم (تو وگاس، حس می‌کنم تو خونم)
I’m falling only for the night

من فقط برا شبا عاشق می‌شم
So I throw two thousand ones in the sky (The sky)

پس من ۲ هزارتاشو پرت می‌کنم تو آسمون (آسمون)
Oh, oh, oh, how much to light up my star again

اوه، چقدر بدم برا روشن شدن دوباره ستارم
And rewire all my thoughts?

و تمام رویاهام بازگردانده بشه
Oh, baby, won’t you remind me what I am

اوه، عزیزم، نمی‌خوای یادآوری کنی که کی هستم
And break, break my little cold heart?

و بشکنی، قلب کوچیک و سردم رو بشکنی؟

 

 

متن و ترجمه آهنگ Alone Again

 

[Bridge]
Oh, oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه
Oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh-oh
Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh
Oh, oh-oh-oh, oh

 

[Chorus]
Call me up and I’ll send for you

باهام تماس بگیر و من میام پیشت
Take me down to your altitude

منو به فراز خودت برسان
I don’t know if I can be alone again (Alone again)

نمی‌دونم که آیا می‌تونم دوباره تنها باشم (دوباره تنها)
I don’t know if I can sleep alone again (Alone again)

نمی‌دونم آیا می‌تونم دوباره تنهایی بخوابم (دوباره تنها)
Check my pulse for a second time (A second time)

نبضم رو برای شانس دوباره چک کن (شانس دوباره)
I took too much, I don’t wanna die

زیاد زدم، نمی‌خوام بمیرم
I don’t know if I can be alone again (Alone again)

نمی‌دونم که آیا می‌تونم دوباره تنها باشم (دوباره تنها)
I don’t know if I can sleep alone again

نمی‌دونم آیا می‌تونم دوباره تنهایی بخوابم

 

[Bridge]
Woah-oh-oh-oh-oh

ووآه، اوه، اوه، اوه، اوه
Woah-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh

 

معنی آهنگ Alone Again از د ویکند

 

[Outro]
Count it up, it’s all for you, count it up

حسابش کن، اینا همش برا توعه، حسابش کن
Count it up, it’s all for you, count it up

حسابش کن، اینا همش برا توعه، حسابش کن
‘Cause I don’t know if I can be alone again

چون نمی‌دونم که آیا دوباره تنها خواهم شد یا نه
I don’t know if I can be alone again

نمی‌دونم که آیا دوباره تنها خواهم شد یا نه

دیدگاه ها