ترجمه آهنگ Aşk Yüzünden از Halil Sezai و Aydilge

3

ترجمه آهنگ Aşk Yüzünden از Halil Sezai و Aydilge

متن و ترجمه فارسی آهنگ ترکی

Aşk YüzündenHalil Sezai & Aydilge || آیدیلگه و خلیل سِزای – آشک یوزوندن

 

ترجمه آهنگ Aşk Yüzünden از Halil Sezai و Aydilge

 

Anlatsam kim anlar ki?
اگه بگم کی متوجه خواهد شد؟

 

Yarım kalmış hikâyem var
یک داستان ناتمام دارم

 

Anlatsam kim anlar ki?
اگه بگم کی متوجه خواهد شد؟

 

Yarım kalmış hikâyem var
یک داستان ناتمام دارم

 

Bu yalnızlık geçer belki
شاید این تنهایی بگذره و تموم شه

 

Nasıl hain bu akşamlar
این شب‌ها چقدر خائنن

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Aşk Yüzünden

 

Yandı canım, biter mi yakanlar?
جانم سوخت، آیا این چیزهایی که می‌سوزانند تمام خواهند شد؟

 

Yandı canım, kim üfler, dağlanır yaralar
جانم سوخت، هرکسی ضربه‌ای میزند و زخم‌هایم داغتر می‌شوند

 

Yandı canım, söner mi hala?
جانم سوخت، آیا خاموش خواهد شد؟

 

Bende yine de aşkın var
هنوز هم عشق تو را دارم

 

Ben vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden
از جاهایی که زخمی شدم، از زخم‌های زخمی

 

Yorgunum ezelden, aşk yüzünden aşk yüzünden ben
خسته‌ام. به خاطر عشق، به خاطر عشق من

 

Vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden
به خاطر جاهایی که زخمی شده بودم، زخم‌های زخمی

 

Kim sever içinden? En derinden, en derinden ben
از ته قلب چه کسی دوستت خواهد داشت؟ عمیق و از صمیم قلب میگم

 

Kalbimden düşen yazlar
تابستان‌هایی که در قلبم می‌افتند

 

Kışa döndü, sokaklar kar
به زمستان تبدیل شدند، خیابان‌ها برفی هشتند

 

Kırıldıkça keser camlar
شیشه‌ها هنگام شکستن برش می‌خورند

 

Senin de cam bir kalbin var
تو هم یک قلب شیشه‌ای داری

 

Yandı canım, biter mi yakanlar?
جانم سوخت، آیا این چیزهایی که می‌سوزانند تمام خواهند شد؟

 

Yandı canım, kim üfler, dağlanır yaralar
جانم سوخته هرکسی ضربه‌ای میزند و زخم‌هایم داغتر می‌شوند

 

معنی آهنگ Aşk Yüzünden از آیدیلگه و خلیل سِزای

 

Yandı canım, söner mi hala?
جانم سوخت، آیا خاموش خواهد شد؟

 

Bende yine de aşkın var
هنوز هم عشق تو را دارم

 

Ben vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden
از جاهایی که ضربه خوردم، از علائم زخمها

 

Yorgunum ezelden, aşk yüzünden aşk yüzünden ben
از قبل خسته شده‌ام، به خاطر عشق به خاطر عشق

 

Vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden
به خاطر جاهایی که زخمی شده بودم، زخم های زخمی

 

Kim sever içinden? En derinden, en derinden ben
چه کسی از صمیم قبل عاشق می‌شود؟ از ته دل، از ته دل

دیدگاه ها