ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Ayy Macarena از Tyga

0

ترجمه آهنگ Ayy Macarena از Tyga

متن و ترجمه فارسی آهنگ اسپانیایی، انگلیسی

Ayy MacarenaTyga || تایگا – ایی ماکارنا

ترجمه آهنگ Ayy Macarena از Tyga

 

ترجمه آهنگ Ayy Macarena از Tyga

(ماکارنا در اسپانیایی اسم دختر است و به معنای خوشبخت هست و ماکارنا نیز نوعی رقص با ریتم تند هست)

 

[Intro: J Balvin & Tyga]

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena
با بدنتون خوب رفتار کنید، ماکارنا

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena
چون بدن شما بهتون شادی و چیزای خوب می‌بخشه

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena
با بدنتون خوب رفتار کنید، ماکارنا

Hey Macarena (Aight, uh)
(هی ماکارنا (حله، آ

 

[Chorus: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hah)
ای ماکاریا ماکاریا ماکارنا

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Baow)
اسلحه رو بگیر طرف کاکاسیاه ها، تبدیلشون کن به قهرمان دو سرعت کاری کن خیلی سریع فرار کنن

B—s on my d–k, tell ’em, give me one minute (One minute)
(آدم خراب ها رو …. من، بهشون بگو بهم یه لحظه فرصت بدن (یه لحظه

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Ayy Macarena

 

Ayy, Macarena, aight (Ayy)
(ایی ماکارنا، باشه (ایی

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Go)
(ایی، ماکارنا، ماکارنا، ماکارنا (برو

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Boom)
اسلحه رو بگیر طرف کاکاسیاه ها، تبدیلشون کن به قهرمان دو سرعت کاری کن خیلی سریع فرار کنن (بووم)

B—s on my d–k, tell ’em, give me one minute (One minute)
(آدم خراب ها رو …. من، بهشون بگو بهم یه لحظه فرصت بدن (یه لحظه

Ayy, Macarena, aight (Ayy)
(ایی ماکارنا، باشه (ایی

 

[Verse 1: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hah)
(ایی، ماکاریا، ماکاریا، ماکارنا (ها

B—s on my s–k, but my name ain’t Harry Potter (No)
آدم خراب ها رو چوب دستیم هستن، ولی من هری پاتر نیستم نه

She lick it up, make it disappear like, ta-da (Wow)
اون لمسش می‌کنه، مثل یه جادوگر ناپدیدش میکنه واو

She asks for some dollars, now the b–h, gettin’ nada (Yeah)
یکم پول می‌خواد، اون عوضی هیچی گیرش نمیاد

And I’m in this b–h for my clique, what? (Clique, what?)
(و من بخاطر گروهم با این عوضی هستم، چی؟ (گروه، چی؟
I’ma throw twenty racks on that b–h, what? (B–h what?)
(قفسه هارو پرت می‌کنم روش، چی؟ (عوضی، چی؟

Three phones on my lap, ayy, world on my back (Back)
سه تا گوشی تو جیبمه، ایی، تمام دنیا پشتمه

She gon’ be tapped in if a nigga tapped (Tap in)
(اون دختره مواد می‌زنه اگه یه کاکاسیاه همراهیش کنه (مواد زدن

You look like someone that I used to know (Used to)
(شبیه کسی هستی که قبلاً می‌شناختم (قبلاً

Undefeated with the b—s, I’m invincible
شکست ناپذیرم با عوضی‌ها، شکست ناپذیرم

Diamonds set invisible, nigga, I invented you
شیاطین ناپدید می‌شن، کاکاسیاه، من دعوتت کردم

Want me to be miserable, but I can never miss a h– (Woo, uh)
می‌خواد که بدبخت بشم، ولی هیچوقت دلم برای یه عوضی تنگ نمی‌شه

 

[Chorus: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hah)
ای ماکاریا ماکاریا ماکارنا

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Baow)
اسلحه رو بگیر طرف کاکاسیاه ها، تبدیلشون کن به قهرمان دو سرعت کاری کن خیلی سریع فرار کنن

B—s on my d–k, tell ’em, give me one minute (One minute)
(آدم خراب ها رو …. من، بهشون بگو بهم یه لحظه فرصت بدن (یه لحظه

Ayy, Macarena, aight (Ayy)
(ایی ماکارنا، باشه (ایی

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Go)
(ایی، ماکارنا، ماکارنا، ماکارنا (برو

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Boom)
اسلحه رو بگیر طرف کاکاسیاه ها، تبدیلشون کن به قهرمان دو سرعت کاری کن خیلی سریع فرار کنن (بووم)

B—s on my d–k, tell ’em, give me one minute (One minute)
(آدم خراب ها رو …. من، بهشون بگو بهم یه لحظه فرصت بدن (یه لحظه

Ayy, Macarena, aight (Ayy)
(ایی ماکارنا، باشه (ایی

 

[Verse 2: Tyga]

Ayy, I find a spot, then I post up (Woo)
ایی، من یه نقطه رو پیدا کردم، بعدش ارسال می‌کنم

B—-s wanna know if I’m single, tell her “Yes, sir” (Yeah)
عوضی ها میخوان بدونن با کسی نیستم؟ بهش بگو آره

And I seen you dance on the ‘Gram, tell her shake some
و دیدمت که روی صحنه می‌رقصی، بهش بگو یکم تکون بده

I ain’t even gon’ lie, I’ma eat the chocha (Yeah)
(من حتی دروغ نمی‌گویم ، دو*دول می‌خورم (آره

And I like it when she got the toes out (Tom Ford)
(و  عاشق وقتاییم که انگشتای پاشو بیرون می‌ندازه (تام فورد

Get you iced down, now you glowed out (Bust down)
فکر کنم یخ زدی، حالا دیگه داغ شدی

Got a new b—h (New b–h), took a new route (New route)
(یه عوضی جدید پیدا کردم (عوضی جدید)، یه راه جدیدو میرم (راه جدید

 

معنی آهنگ Ayy Macarena از تایگا

 

She a rockstar (Rockstar), that’s no doubt (No doubt)
(اون یه ستاره راکه (راک استار)، شکی توش نیست (بدوم شک

I’ma fire to the flame, don’t be burning me out (Hot)
(یه شعله‌ام، منو آتیشی نکنین (داغم

I’m the nigga that she told you not to worry about (Hot)
(هموناهم که عشقت بهت گفته دربارش نگران نباش (داغم

Why you think she in a rush when she leaving the house?
چرا فکر می‌کنی عجله داره وقتی داره از خونه میره؟

I’ma sip, I’ma clip, I’ma dip, then I’m out (Ayy)
من یه جرعع‌ام، من یه کلیپم، من عمیقم، و بعدش دیگه نیستم

 

[Chorus: Tyga]

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Hah)
ای ماکاریا ماکاریا ماکارنا

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Baow)
اسلحه رو بگیر طرف کاکاسیاه ها، تبدیلشون کن به قهرمان دو سرعت کاری کن خیلی سریع فرار کنن

B—s on my d–k, tell ’em, give me one minute (One minute)
(آدم خراب ها رو …. من، بهشون بگو بهم یه لحظه فرصت بدن (یه لحظه

Ayy, Macarena, aight (Ayy)
(ایی ماکارنا، باشه (ایی

Ayy, Macaria, Macaria, Macarena (Go)
(ایی، ماکارنا، ماکارنا، ماکارنا (برو

Put the choppa on a nigga, turn ’em to a sprinter (Boom)
اسلحه رو بگیر طرف کاکاسیاه ها، تبدیلشون کن به قهرمان دو سرعت کاری کن خیلی سریع فرار کنن (بووم)

B—s on my d–k, tell ’em, give me one minute (One minute)
(آدم خراب ها رو …. من، بهشون بگو بهم یه لحظه فرصت بدن (یه لحظه

Ayy, Macarena, aight (Ayy)
(ایی ماکارنا، باشه (ایی

لینک کوتاه

دیدگاه ها