ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Be Kind از Marshmello و Halsey

10

ترجمه آهنگ Be Kind از Marshmello و Halsey

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Be KindMarshmello & Halsey || مارشملو و هالزی – بی کایند (مهربان باش)

 

ترجمه آهنگ Be Kind از Marshmello و Halsey

 

[Verse 1: Halsey]
Wanna believe, wanna believe
می‌خوام باور کنم، می‌خوام باور کنم
That you don’t have a bad bone in your body
که آدم بی شیله پیله ای هستی
But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah
ولی کبودی‌های وجودت تو رو وحشی میکنن، وحشی
Wanna believe, wanna believe
می‌خوام باور کنم، می‌خوام باور کنم
That even when you’re stone cold, you’re sorry
که حتی وقتی که خیلی بی رحمی، متاسفی
Tell me why you gotta be so outta your mind, yeah
بهم بگو چرا باید خیلی از خودت بی خودی، آره

 

[Pre-Chorus: Halsey]
I know you’re chokin’ on your fears
می‌دونم که داری خودتو با ترسات خفه می‌کنی
Already told you I’m right here
قبلا هم بهت گفتم که کنارتم
I will stay by your side every night
هر شب پیشت میمونم

 

ترجمه فارسی آهنگ Be Kind

 

[Chorus: Halsey]
I don’t know why you hide from the one
نمی‌دونم چرا از اون خودتو قایم می‌کنی
And close your eyes to the one
و چشاتو روش می‌بندی
Mess up and lie to the one that you love
قاتی می‌کنی و به اونی که عاشقشی دوروغ میگی
When you know you can cry to the one
وقتی می‌دونی که می‌تونی براش گریه کنی
Always confide in the one
همیشه بهش اعتماد کنی
You can be kind to the one that you love
می‌تونی با اونی که عاشقشی مهربون باشی
Ah

 

[Verse 2: Halsey]
I know you need, I know you need
می‌دونم که می‌خوای ، می‌دونم که می‌خوای
The upper hand even when we aren’t fighting
حتی وقتی که دعوا هم نمی‌کنیم می‌خوای دست بالا رو داشته باشی

‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah
چون تو گذشته، باید همیشه خودتو آماده می‌کردی
Don’t wanna leave, don’t wanna leave
نمی‌خوام برم، نمی‌خوام برم
But if you’re gonna fight, then do it for me
ولی اگه قراره بجنگ ، اون موقع برا من بجنگ
I know you’re built to love, but broken now, so just try
می‌دونم که ساخته شدی تا عشق بورزی، ولی شکسته شدی الان، پس فقط امتحانش کن

 

[Pre-Chorus: Halsey]
I know you’re chokin’ on your fears
می‌دونم که داری خودتو با ترسات خفه می‌کنی
Already told you I’m right here
قبلا هم بهت گفتم که کنارتم
I will stay by your side every night
هر شب پیشت میمونم

 

[Chorus: Halsey]
I don’t know why you hide from the one
نمی‌دونم چرا از اون خودتو قایم می‌کنی
And close your eyes to the one
و چشاتو روش می‌بندی
Mess up and lie to the one that you love
قاتی می‌کنی و به اونی که عاشقشی دوروغ میگی
When you know you can cry to the one
وقتی می‌دونی که می‌تونی براش گریه کنی
Always confide in the one
همیشه بهش اعتماد کنی
You can be kind to the one that you love
می‌تونی با اونی که عاشقشی مهربون باشی
Ah

 

[Bridge: Halsey]
I know it’s hard for you, but it’s not fair
می‌دونم که برات سخته، ولی عادلانه نیست
Going sick in the head, tryna get you there
روانی میشم ، می‌خوام تو رو به اوجا ببرم
And I know it’s hard for you, but it’s not fair
و می‌دونم که برات سخته، ولی عادلانه نیست
It’s not fair
عادلانه نیست

 

معنی آهنگ Be Kind از هالزی و مارشملو

 

[Chorus: Halsey]
I don’t know why you hide from the one
نمی‌دونم چرا از اون خودتو قایم می‌کنی
And close your eyes to the one
و چشاتو روش می‌بندی
Mess up and lie to the one that you love
قاتی می‌کنی و به اونی که عاشقشی دوروغ میگی
When you know you can cry to the one
وقتی می‌دونی که می‌تونی براش گریه کنی
Always confide in the one
همیشه بهش اعتماد کنی
You can be kind to the one that you love
می‌تونی با اونی که عاشقشی مهربون باشی
Ah , ah
When you know you can cry to the one
وقتی می‌دونی که می‌تونی براش گریه کنی

Always confide in the one
همیشه بهش اعتماد کنی
You can be kind to the one that you love
می‌تونی با اونی که عاشقشی مهربون باشی
Ah

دیدگاه ها