ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Cayendo از Frank Ocean

0

ترجمه آهنگ Cayendo از Frank Ocean

متن و ترجمه فارسی آهنگ اسپانیایی، انگلیسی

CayendoFrank Ocean || فرانک اوشن – (افتادن)

 

ترجمه آهنگ Cayendo از Frank Ocean

 

[Chorus]
No hablará de mí, ni hablará de esto

اون حتی در مورد من حرفم نخواهد زد
Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría

هرچی که ازت بخواد رو من انکار میکنم
Si esto no me ha partío’, ya no me partiré nunca

اگه این هنوز از پا درنیاورده منو، دیگه هیچ چیزی نمیتونه از پا درم بیاره
Si puedo soportar lo que siento, ¿por qué me ‘toy cayendo?

میتونم چیزایی که حس میکنم رو تحمل بکنم؟ چرا دارم هاشق میشم؟

 

ترجمه فارسی آهنگ Cayendo

 

[Verse]
You stood me up, you lay me down

بلندم کردی، و آروم منو گذاشتی زمین
You know too much, I can’t be proud

بیش از حد میدونی، نمیتونم افتخار بکنم
I still really, really love you, yes, I do

من هنوزم واقعا، واقعا دوستت دارم، آره، دارم
When I still really, really love you, like I do

درحالی که هنوزم واقعا، واقعا دوستت دارم، مثل خودم
If you won’t, then I will

اگه توام (دوست) نداشته باشی، من بازم (دوستت) خواهم داشت
If you can’t, then I will

اگه توام (دوست) نداشته باشی، من بازم (دوستت) خواهم داشت
Is it love to keep it from you?

 

[Chorus]

No hablará de mí, ni hablará de esto

اون حتی در مورد من حرفم نخواهد زد
Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría

هرچی که ازت بخواد رو من انکار میکنم
Si esto no me ha partío’, ya no me partiré nunca

اگه این هنوز از پا درنیاورده منو، دیگه هیچ چیزی نمیتونه از پا درم بیاره
Si puedo soportar lo que siento, ¿por qué me ‘toy cayendo?

میتونم چیزایی که حس میکنم رو تحمل بکنم؟ چرا دارم هاشق میشم؟

¿Acaso voy cayendo?

دارم عاشق میشم؟

 

معنی آهنگ Cayendo از فرانک اوشن

 

[Outro]
You stood me up, you lay me down

بلندم کردی، و آروم منو گذاشتی زمین
You know too much (Too much), I can’t be proud

بیش از حد میدونی، نمیتونم افتخار بکنم (بیش از حد)
I still really, really love you, yes, I do

من هنوزم واقعا، واقعا دوستت دارم، آره، دارم

دیدگاه ها