ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Could You Love Me از Kygo

0

ترجمه آهنگ Could You Love Me از Kygo

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Could You Love MeKygo || کیگو – کود یو لاو می (واقعا می‌تونی دوستم داشته باشی)

 

ترجمه آهنگ Could You Love Me از Kygo

 

[Verse 1]
I’m sorry for all the stupid things I’m saying right now
از الان میگم متاسفم برای حرفای احمقانه‌ای که میزنم

I don’t know, I guess I just need to love myself
نمی‌دونم ولی ‌شاید بهتر باشه که‌ اول عاشق خودم باشم

A little more before I love somebody else
قبل از اینکه عاشق هرکس دیگه‌ای بشم

 

[Pre-Chorus]

And I’ve been praying to be a better man for you
واقعا داشتم برات دعا می‌کردم که یه ‌مرد بهتر گیرت بیاد

I hope I’m changing
ولی واقعا امیدوارم خودم بتونم تغییر کنم

I just wanna be a better man for you, for you, for you
می‌دونی واقعا دلم می‌خواد برات یه ‌مرد خوب باشم، فقط برای ‌تو

 

ترجمه فارسی آهنگ Could You Love Me

 

[Chorus]
Could you love me with all my crazy?
یعنی واقعا می‌تونی با همه‌ی دیوونگی‌هام عاشقم بمونی

Could you look past all the goodbyes all the maybes?
واقعا می‌تونی تموم خدافظی و اما‌ و اگرها رو فراموش کنی؟

Could you love me with all my crazy?
یهنی واقعا می‌تونی باهمه‌ی دیوونگی‌هام عاشم بمونی

Could you look past all the goodbyes all the maybes?
واقعا می‌تونی تموم خدافظی و اما و اگرها رو فراموش کنی؟

Could you love me?
واقعا می‌تونی دوستم داشته باشی؟
Cause’ I’m crazy
چون من یه‌دیوونه‌ی تموم عیارم
Could you love me?
واقعا می‌تونی دوستم داشته باشی؟

Cause’ I’m crazy
چون من یه‌ دیوونه‌‌ام

 

[Verse 2]

I’m sorry for all the stupid things I’m doing right now (yeah I know)
واقعا متاسفم برای کارای احمقانه‌ای که انجام میدم( آره می‌دونم )

I know I, I’m back destroying everything I love
می‌دونم تموم چیزایی دوست داشتمو زدم نابود کردم

Like I can’t help myself
و دیگه اینکه هیچ ‌کاری برای خودم نمی‌تونم بکنم

 

[Pre-Chorus]
And I’ve been praying to be a better man for you

واقعا داشتم برات دعا می‌کردم که یه ‌مرد بهتر گیرت بیاد

 

[Chorus]

Could you love me with all my crazy?
یعنی واقعا می‌تونی با همه‌ی دیوونگی‌هام عاشقم بمونی

Could you look past all the goodbyes all the maybes?
واقعا می‌تونی تموم خدافظی و اما‌ و اگرها رو فراموش کنی؟

Could you love me with all my crazy?
یهنی واقعا می‌تونی باهمه‌ی دیوونگی‌هام عاشم بمونی

Could you look past all the goodbyes all the maybes?
واقعا می‌تونی تموم خدافظی و اما و اگرها رو فراموش کنی؟

Could you love me?
واقعا می‌تونی دوستم داشته باشی؟
Cause’ I’m crazy
چون من یه‌دیوونه‌ی تموم عیارم
Could you love me?
واقعا می‌تونی دوستم داشته باشی؟

Cause’ I’m crazy
چون من یه‌ دیوونه‌‌ام

 

معنی آهنگ Could You Love Me از کیگو

 

[Post-Chorus]
Could you love me?

واقعا می‌تونی دوستم داشته باشی؟
Could you love me?

واقعا می‌تونی دوستم داشته باشی؟

 

[Outro]
I’m sorry for all the stupid things I’m doing right now

واقعا متاسفم برای کارای احمقانه‌ای که انجام میدم
Yeah I know

آره می‌دونم

دیدگاه ها