ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Dance Again از Selena Gomez

3

ترجمه آهنگ Dance Again از Selena Gomez

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Dance AgainSelena Gomez || سلنا گومز – دنس اگین (دوباره برقص)

 

ترجمه آهنگ Dance Again از Selena Gomez

 

Happiness

خوشبختی

 

Ain’t something you sit back and you wait for

چیزی نیست که همینجوری بشینی و منتظرش بمونی که بیاد

 

Mmm, ah

مممم، آه

 

Confidence

اعتماد به نفس

 

Is throwing your heart through every brick wall

قلبت رو به سمت هر دیوار آجری‌ای پرت می‌کنه

 

Mmm, ah

ممم، آه

 

I kickstart the rhythm

ریتم رو شروع می‌کنم

 

All the trauma’s in remission

همه‌ی صدمات، توی عفو و بخششه

 

No, I don’t need permission

نه، احتیاجی به اجازه ندارم

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Dance Again

 

Feels so, feels so, feels so good to dance again

احساس، احساس، احساس خوبی داره که دوباره برقصی

 

Feels so, feels so, feels so good to dance again

احساس، احساس، احساس خوبی داره که دوباره برقصی

 

With my emotions undressed, I’m going in with everything

با احساسات خالص و بارز، با هر چی که دارم، پا پیش می‌ذارم

 

To dance again
که دوباره برقصم

 

Feels so, feels so, feels so good

احساس احساس احساس خوبیه

 

Vulnerable

آسیب پذیر بودن

 

Ain’t easy, believe me, but I go there

راحت نیست، باور کن، ولی میرم سراغش

 

Mmm, ah

ممم، آه

 

It’s like I’m ten feet tall

احساس می‌کنم که انگار تو اوجم

 

I’m high off the weight off of my shoulders

انقد نئشه‌‌ام که این سنگینی از رو شونه‌هام برداشته شده

 

Mmm, ah

ممم، آه

 

I kickstart the rhythm

ریتم رو شروع می‌کنم

 

All the trauma’s in remission

همه‌ی صدمات، توی عفو و بخششه

 

No, I don’t need permission

نه، احتیاجی به اجازه ندارم

 

I kick-start my system
سیستم خودمو شروع می‌کنم

 

When I speak, my body listens

وقتی صحبت می‌کنم، بدنم گوش می‌کنه

 

I know what I’m missing

می‌دونم دارم چیو از دست می‌دم

 

Feels so, feels so, feels so good to dance again

احساس، احساس، احساس خوبی داره که دوباره برقصی

 

Feels so, feels so, feels so good to dance again

احساس، احساس، احساس خوبی داره که دوباره برقصی

 

With my emotions undressed, I’m going in with everything

با احساسات خالص و بارز، با هر چی که دارم، پا پیش می‌ذارم

 

To dance again

که دوباره برقصم

 

Feels so, feels so, feels so good

احساس احساس احساس خوبیه

 

Ooh (Ah), ooh

اووه (آه)، اووه

 

I’m feeling

احساس می‌کنم

 

Ooh (Ah), ooh

اووه (آه)، اووه

 

Me again

خودمو دوباره

 

Ooh (Ah), ooh (Oh)

اووه (آه)، اووه (آه)

 

Feels so good to dance again

احساس خوبی داره که دوباره برقصی

 

Feels so, feels so, feels so good

احساس احساس احساس خوبیه

 

Happiness

خوشبختی

Ain’t something you sit back and you wait for

چیزی نیست که همینجوری بشینی و منتظرش بمونی که بیاد

Mmm, ah

مممم، آه

Confidence

اعتماد به نفس

Is throwing your heart through every brick wall

قلبت رو به سمت هر دیوار آجری‌ای پرت می‌کنه

Mmm, ah

ممم، آه

I kickstart the rhythm

ریتم رو شروع می‌کنم

All the trauma’s in remission

همه‌ی صدمات، توی عفو و بخششه

No, I don’t need permission

نه، احتیاجی به اجازه ندارم

Feels so, feels so, feels so good to dance again

احساس، احساس، احساس خوبی داره که دوباره برقصی

Feels so, feels so, feels so good to dance again

احساس، احساس، احساس خوبی داره که دوباره برقصی

With my emotions undressed, I’m going in with everything

با احساسات خالص و بارز، با هر چی که دارم، پا پیش می‌ذارم

To dance again
که دوباره برقصم

 

معنی آهنگ Dance Again از سلنا گومز

 

Feels so, feels so, feels so good

احساس احساس احساس خوبیه

 

I kickstart the rhythm

ریتم رو شروع می‌کنم

 

All the trauma’s in remission

همه‌ی صدمات، توی عفو و بخششه

 

I’m feelin’

احساس می‌کنم

 

Me again

خودمو دوباره

 

I kickstart the rhythm

ریتم رو شروع می‌کنم

 

All the trauma’s in remission

همه‌ی صدمات، توی عفو و بخششه

 

I’m feelin’

احساس می‌کنم

 

Feels so, feels so, feels so good

احساس احساس احساس خوبیه

دیدگاه ها