ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ God Is a Dancer از Mabel و Tiësto

0

ترجمه آهنگ God Is a Dancer از Mabel و Tiësto

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

God Is a DancerMabel & Tiësto || تییستو و میبل – گاد ایز عه دنسر (خدا یک رقاصه)

ترجمه آهنگ God Is a Dancer از Mabel و Tiësto

 

ترجمه آهنگ God Is a Dancer از Mabel و Tiësto

 

God is a dancer, yeah, I heard on the radio

خدا یه رقاصه، آره، تو رادیو شنیدم

 

That she always goes harder

که اون همیشه خیلی حرکات سخت‌تری میزنه

 

‘Cause she keepin’ you on your toes

چون تورو روی انگشتای پات نگه میداره

 

And she’s perfectly focused

و حسابی متمرکزه

 

She’s lost in the moment

تو لحظه غرق شده

 

Oh-whoa, oh-whoa, oh-whoa, oh-whoa

او-هو، او-هو

 

Are you feelin’ that fire?

این آتیشو حس می‌کنی؟

 

‘Cause the music is on the way

چون موزیک تو راهه

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ God Is a Dancer

 

If you wanna be higher

اگه می‌خوای نئشه تر از اینم بشی

 

Wanna move to the break of day, yeah

می‌خوای به سمت صبح حرکت کنی

 

Whoa, better go, better watch it
او-هو، بهتره بری، بهتره تماشاش کنی

 

Oh-whoa, oh-whoa, oh-whoa
او-هو، او-هو

 

Just take it step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that left, right, left, leave ’em coming back for more

تو این حرکات چپ و راست، چپ و راستی رو داری، باعث میشی من برگردم بیام به سمتت تا چیز بیشتری گیرم بیاد

 

You got that step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that—
تو این حرکاتِ….

 

Body that’s rockin’, let’s put it all on ya

بدنی که خیلی خفنه رو بذار بذاریمش روی تو

 

Let ’em know you’re coming for that

بهشون بفهمونیم تو برای این پا پیش میذاری

 

Ain’t nothin’ to it, it’s not your fault, yeah

مشکلی نداره، تقصیر تو نیست، آره

 

Oh my, oh my, oh my

خدای من خدای من خدای من

 

You got the answer

تو جوابو داری

 

You won’t stop for nada, yeah
برای هیچ چیزی متوقف نمیشی

 

Talk to ya

دارم بهت میگم

 

Keep that pace

این سرعتو حفظ کن

 

Oh my, oh my, oh my
خدای من خدای من خدای من

 

Just take it step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that left, right, left, leave ’em coming back for more

این حرکات چپ و راست، چپ و راستی رو داری، باعث میشی من برگردم بیام به سمتت تا چیز بیشتری گیرم بیاد

 

You got that step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

Just take it step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that left, right, left, leave ’em coming back for more

این حرکات چپ و راست، چپ و راستی رو داری، باعث میشی من برگردم بیام به سمتت تا چیز بیشتری گیرم بیاد

 

You got that step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that—
تو این حرکاتِ……

 

Won’t you give me that step-by-step?

قرار نیس اینو قدم به قدم بهم بدی؟

 

Won’t you give me that step-by-step? Aye

قرار نیس اینو قدم به قدم بهم بدی؟ آره

 

Won’t you give me that left, right, left?

قرار نیس این حرکات چپ و راستی رو بهم بدی؟

 

Won’t you give me that left, right, left? Aye

قرار نیس این حرکات چپ و راستی رو بهم بدی؟ آره

 

Won’t you give me that step-by-step?

قرار نیس اینو قدم به قدم بهم بدی؟

 

Won’t you give me that step-by-step? Aye

قرار نیس اینو قدم به قدم بهم بدی؟ آره

 

Won’t you give me that left, right, left?

قرار نیس این حرکات چپ و راستی رو بهم بدی؟

 

Won’t you give me that left, right, left? Aye

قرار نیس این حرکات چپ و راستی رو بهم بدی؟ آره

 

God is a dancer ’cause I heard on the radio

خدا یه رقاصه، چون تو رادیو شنیدم

 

That she always goes harder

اون همیشه خیلی حرکات سخت تری میزنه

 

She’s keepin’ you on your toes

اون تورو آماده میکنه

 

Perfectly focused

کاملا متمرکزه

 

Lost in the moment

تو لحظه غرق شده

 

Ooh-na-na-na-na-na

اوه نه نه نه نه نه

 

You got that ooh-na-na-na-na-na
تو اون حرکاتِ…….اوه نه نه نه نه

 

Just take it step-by-step when you come out on the floor
فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that left, right, left, leave ’em coming back for more

این حرکات چپ و راست، چپ و راستی رو داری، باعث میشی من برگردم بیام به سمتت تا چیز بیشتری گیرم بیاد

 

معنی آهنگ God Is a Dancer از تییستو و میبل

 

You got that step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

تو این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

Just take it step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that left, right, left, leave ’em coming back for more

تو این حرکات چپ و راست، چپ و راستی رو داری، باعث میشی من برگردم بیام به سمتت تا چیز بیشتری گیرم بیاد

 

You got that step-by-step when you come out on the floor

فقط قدم به قدم پیش برو، وقتی میای رو دنس قلور برقصی

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that ooh-na-na-na-na-na

این حرکاتِ……اوه نه نه نه نه

 

You got that—

تو این حرکاتِ……

 

Won’t you give me that step-by-step?

قرار نیس اینو قدم به قدم بهم بدی؟

 

Won’t you give me that step-by-step? Aye

قرار نیس اینو قدم به قدم بهم بدی؟ آره

لینک کوتاه

دیدگاه ها