ترجمه آهنگ I Love Me از Demi Lovato

1

ترجمه آهنگ I Love Me از Demi Lovato

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

I Love MeDemi Lovato || دمی لواتو – ای لاو می (عاشق خودمم)

 

ترجمه آهنگ I Love Me از Demi Lovato

 

Flippin’ through all these magazines

همه‌ی این مجله‌ها رو ورق می‌زنم

 

Tellin’ me who I’m supposed to be

به خودم میگم باید چجوری و مثل کی باشم

 

Way too good at camouflage

تو استتار کردن کارم خیلی خوبه

 

Can’t see what I am, I just see what I’m not

نمی‌تونم چیزی که هستمو ببینم، فقط چیزی که نیستمو می‌بینم

 

I’m guilty ’bout everything that I eat (Every single day)

نسبت به هرچیزی که می‌خورم گناهکارم (تک تک روزا)

 

Feelin’ myself is a felony

خودمو یه مجرم احساس می‌کنم

 

Jedi level sabotage

در حد جِدای به خطر افتادم

 

Voices in my head make up my entourage

صداهای توی سرم، همراهامو بیدار می‌کنن

 

‘Cause I’m a black belt when I’m beating up on myself

چون وقتی دارم خودمو سرزنش می‌کنم، مثل یه کمربند سیاهم

 

But I’m an expert at giving love to somebody else

ولی در عشق دادن به بقیه متخصصم

 

I, me, myself and I don’t see eye to eye

من، اینجانب، خودم و من با هم کنار نمیایم

 

Me, myself and I
من، خودم و اینجانب

 

Oh, why do I compare myself to everyone?

اوه، چرا خودمو با بقیه مقایسه می‌کنم؟

 

And I always got my finger on the self-destruct

و همیشه انگشتمو روی دکمه‌ی خودتخریبی گذاشتم

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ I Love Me

 

I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

Why am I always looking for a ride or die?

چرا همیشه دنبال اینم که با مشکلات کنار بیام یا با مشکلاتم بمیرم؟

 

‘Cause mine’s the only heart I’m gonna have for life

چون قلب خودم، تنها قلبیه که قراره تا ابد با خودم داشته باشم

 

After all the times I went and fucked it up

بعد از این همه وقت رفتم و گند زدم

 

I wonder when I love me is enough, mmm

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

 

 I wonder when I love me is enough
تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

 I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

Haters that live on the internet

هِیتر (متنفر ها) هایی که تو اینترنت زندگی می‌کنن

 

Live in my head, should be paying rent

من تو مغز خودم زندگی می‌کنم، باید اجاره بدم

 

I’m way too good at listening

تو گوش دادن خیلی خوبم

 

All these comments fucking up my energy (Energy)

همه ی این کامنتا انرژی منو بهم می‌ریزن (انرژی)

 

‘Cause I’m a black belt when I’m beating up on myself

چون وقتی دارم خودمو سرزنش می‌کنم، مثل یه کمربند سیاه

 

But I’m an expert at giving love to somebody else

ولی در عشق دادن به بقیه متخصصم

 

I, me, myself and I don’t see eye to eye
من، اینجانب، خودم و من با هم کنار نمیایم

 

Me, myself and I

من، خودم و اینجانب

 

Oh, why do I compare myself to everyone?

اوه، چرا خودمو با بقیه مقایسه می‌کنم؟

 

And I always got my finger on the self-destruct

و همیشه انگشتمو روی دکمه‌ی خودتخریبی گذاشتم

 

I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

Why am I always looking for a ride or die?

چرا همیشه دنبال اینم که با مشکلات کنار بیام یا با مشکلاتم بمیرم؟

 

‘Cause mine’s the only heart I’m gonna have for life

چون قلب خودم، تنها قلبیه که قراره تا ابد با خودم داشته باشم

 

After all the times I went and fucked it up

بعد از این همه وقت رفتم و گند زدم

 

I wonder when I love me is enough, mmm

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

 

 I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

 I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

I’m my own worst critic, talk a whole lot of shit

من، بد‌ترین منتقد خودمم، یه عالمه راجع به خودم ک*ص شعر میگم

 

But I’m a ten out of ten even when I forget
ولی کارم بیسته بیسته، حتی وقتی که خودمم فراموش میکنم

 

I, I, I, I, I

من من من من

 

معنی آهنگ I Love Me از دمی لواتو

 

I’m my own worst critic, talk a whole lot of shit

من، بد‌ترین منتقد خودمم، یه عالمه راجع به خودم ک*ص شعر میگم

 

But I’m a ten out of ten even when I forget

ولی من کارم بیسته بیسته، حتی وقتی که خودمم فراموش میکنم

 

I, I, I, I, I

من من من من

 

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

 

 I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

 I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

 

 I wonder when I love me is enough

تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

 

 I wonder when I love me is enough
تو این فکرم که عشق به خودم کِی کافی میشه

دیدگاه ها