ترجمه آهنگ I Love You Baby از Emilee Flood

42

ترجمه آهنگ I Love You Baby از Emilee Flood

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

I Love You BabyEmilee Flood || امیلی فلود – آی لاو یو بیبی (دستت دارم عزیزم)

 

ترجمه آهنگ I Love You Baby از Emilee Flood

 

You’re just too good to be true
اونقدر خوبی که امکان نداره واقعی باشی

 

I can’t take my eyes off you
نمی‌تونم چشم‌ ازت بردارم

 

You’d be like heaven to touch
مثل بهشت میمونی که لمسش کنی

 

I wanna hold you so much
می‌خوام یه عالمه بغلت کنم

 

At long last love has arrived
سرانجام عشق فرا رسید

 

And I thank God I’m alive
و خدا را شکر می‌کنم که زنده‌ام

 

You’re just too good to be true
اونقدر خوبی که امکان نداره واقعی باشی

 

متن و ترجمه آهنگ I Love You Baby

 

Can’t take my eyes off you
نمی‌تونم چشم ازت بردارم

 

Pardon the way that I stare
ببخشید که زل می‌زنم

 

There’s nothing else to compare
چیز دیگه‌ی برای مقایسه وجود ندارد

 

The sight of you leaves me weak
دیدنت منو ضعیف می‌کنه

 

There are no words left to speak
دیگه حرفی برای گفتن نمونده

 

But if you feel like I feel
اما اگه حسی که من دارم رو توام داری

 

Please let me know that is real
خواهش می‌کنم بهم بگو که این حقیقت دارد

 

You’re just too good to be true
اونقدر خوبی که امکان نداره واقعی باشی

 

I can’t take my eyes off you
نمی‌تونم چشم ازت بردارم

 

I love you baby
دوستت دارم عزیزم

 

And if it’s quite all right
و اگه کاملا حق با تو باشه

 

I need you baby
بهت احتیاج دارم عزیزم

 

To warm the lonely nights
برای گرم کردن شبهای تنهایی

 

I love you baby
دوستت دارم عزیزم

 

Trust in me when I say
بهم اعتماد کن وقتی میگم

 

Oh pretty baby
اوه عزیز خوشگلم

 

Don’t let me down I pray
خواهش می‌کنم منو پایین نذار

 

Oh pretty baby
اوه عزیز خوشگلم

 

Now that I’ve found you stay
حالا که تو رو پیدا کردم

 

And let me love you, baby
و بذار دوستت داشته باشم، عزیزم

 

Let me love you
بذار دوستت داشته باشم

 

You’re just too good to be true
اونقدر خوبی که امکان نداره واقعی باشی

 

I can’t take my eyes off you
نمی‌تونم چشم  ازت بردارم

 

You’d be like heaven to touch
مثل بهشت واقعی میمونی

 

I wanna hold you so much
می‌خوام یه عالمه بغلت بکنم

 

At long last love has arrived
سرانجام عشق فرا رسید

 

And I thank God I’m alive
و خدا را شکر می‌کنم که زنده‌ام

 

You’re just too good to be true
اونقدر خوبی که امکان نداره واقعی باشی

 

Can’t take my eyes off you
نمی‌تونم چشم ازت بردارم

 

معنی آهنگ I Love You Baby از امیلی فلود

 

I love you baby
دوستت دارم عزیزم

 

And if it’s quite all right
و اگر کاملا حق با تو باشه

 

I need you baby
بهن احتیاج دارم

 

To warm the lonely nights
برای گرم کردن شبهای تنهایی

 

I love you baby
دوستت دارم عزیزم

 

Trust in me when I say
بهم اعتماد کن وقتی میگم

 

Oh pretty baby
اوه عزیز خوشگلم

 

Don’t let me down I pray
خواهش می‌کنم منو پایین نذار

 

Oh pretty baby
اوه عزیز خوشگلم

 

Now that I’ve found you stay
حالا که تو رو پیدا کردم

 

And let me love you, baby
و بذار دوستت داشته باشم، عزیزم

 

Let me love you
بذار دوستت داشته باشم

دیدگاه ها