ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ If You Wanna از Alexey Lisin و Alexandra Pride

7

ترجمه آهنگ If You Wanna از Alexey Lisin و Alexandra Pride

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

If You Wanna – Alexey Lisin & Alexandra Pride || الکسی لیسین و آلِکساندرا پرید – ایف یو وانا (اگر بخواهی)

 

ترجمه آهنگ If You Wanna از Alexey Lisin و Alexandra Pride

 

If you wanna I will fly fly fly
اگر تو بخواهی من پرواز خواهم کرد پرواز پرواز

 

Like a swallow to the burning hell and it’s so fine
همانند بلعیدن آتش جهنم در حالی برات خوشایند باشه

 

Like the wind in mid July
همانند باد اواسط ماه جولای

 

Open your embrace and I will fly.
آغوشت را باز کن و من خواهم پرید

 

If you wanna go, then tell me why.
اگر می‌خواهی بری، بهم بگو چرا؟

 

I’ll be breathing you and only you until I die.
تو را تنفس خواهم کرد و فقط تو تا وقتی که بمیرم

 

You’re the only one for whom I try.
تنها کسی هستی که برایش تلاش می‌کنم

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ If You Wanna

 

Listen to you dub forgetting how to fly.
به حرفهایت گوش کنم و پرواز را فراموش کنم

 

If you suffer I will die for you
اگر رنجی بکشی من برایت می‌میرم

 

I always have a bad desire for you
همیشه تو رو خیلی زیاد می‌خواستمت

 

Love me like nobody else will do
منو جوری دوست داشته باش که دیگر کسی را این چنین دوست نخواهی داشت

 

And I wanna be forever dope from you.
و می‌خواهم برای همیشه معتاد تو باشم

 

I listen to your dub and I want more.
به حرف‌هایت گوش می‌دم و بیشتر می‌خواهم

 

The violin now stands for the guitar chord
ویولن اکنون در مقابل گیتار ایستادگی می‌کند

 

The sound is rising, it starts to cry
صدا افزایش می‌آید و گریه‌ها را شروع می‌کند

 

Driving the place where no path lies.
به جایی رانندگی کن که هیچ  راهی برای دروغ نباشه

 

معنی آهنگ If You Wanna از آلِکساندرا پرید

 

The wind is taking me to the sun.
باد منو به سوی خورشید می‌برد

 

I’ll never stop and never run.
هیچوقت نمی‌ایستم و هیچوقت نمی‌دوم

 

Watching how the time goes by
ببین چگونه وقتمون با هم می‌گذره

 

If you wanna I will fly fly fly
اگر تو بخواهی من پرواز خواهم کرد پرواز پرواز

دیدگاه ها