ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Kings & Queens از Ava Max

0

ترجمه آهنگ Kings & Queens از Ava Max

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Kings & QueensAva Max || آوا مکس – کینگز اند کویینز (پادشاهان و ملکه‌ها)

ترجمه آهنگ Kings & Queens از Ava Max

 

ترجمه آهنگ Kings & Queens از Ava Max

 

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه پادشاه ها روی تخت سلطنتشون ملکه‌هاشون رو هم دارن

We would pop champagne and raise a toast

ما می‌خواییم یه شامپاین باز کنیم و به سلامتیشون بخوریم

To all of the queens who are fighting alone

به همه ملکه‌هایی که به تنهایی دارن می‌جنگن

Baby, you’re not dancing on your own

می‌خوام بگم عزیزم شما تنها نیستین

 

[Verse 1]

Can’t live without me, you wanna, but you can’t, nah-nah-nah

نمی‌تونی بدون من زندگی بکنی، می‌خوای، ولی نمی‌تونی

Think it’s funny, but honey, can’t run this show on your own

فکر می‌کنی مسخرست، اما عزیزم، نمی‌تونی تنهایی این نمایشون انجام بدی

I can feel my body shake, there’s only so much I can take

می‌تونم حس کنم بدنم داره میلرزه، خیلی سخته اما می‌تونم تحمل کنم

I’ll show you how a real queen behaves

بهت نشون می‌دم یه ملکه واقعی چجوری رفتار می‌کنه

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Kings & Queens

 

[Pre-Chorus]

Oh, no damsel in distress, don’t need to save me

اوه، دوشیزه اندوهگین نیستم، نیازی به نجات دادنم نیست

Once I start breathing fire, you can’t tame me

شروع به تنفس آتش کردم، نمی‌تونی رامم کنی

And you might think I’m weak without a sword

و ممکنه فکر کنی که بدون یه شمشیر ضعیفم

But if I had one, it’d be bigger than yours

اما اگه یدونه شمشیر داشتم، از ماله تو هم بزرگتر بود

 

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه پادشاه ها روی تخت سلطنتشون ملکه‌هاشون رو هم دارن

We would pop champagne and raise a toast

ما می‌خواییم یه شامپاین باز کنیم و به سلامتیشون بخوریم

To all of the queens who are fighting alone

به همه ملکه‌هایی که به تنهایی دارن می‌جنگن

Baby, you’re not dancing on your own

می‌خوام بگم عزیزم شما تنها نیستین

 

[Verse 2]

Disobey me, then baby, it’s off with your head

ازم سرپیچی کن، پس عزیزم، گردن خودتو زده بدون

Gonna change it and make it a world you won’t forget

می‌خوام شرایط رو تغییر بدم و یه دنیایی رو برات به ارمغان بیارم که فراموشش نکنی

 

[Pre-Chorus]

Oh, no damsel in distress, don’t need to save me

اوه، دوشیزه اندوهگین نیستم، نیازی به نجات دادنم نیست

Once I start breathing fire, you can’t tame me

شروع به تنفس آتش کردم، نمی‌تونی رامم کنی

And you might think I’m weak without a sword

و ممکنه فکر کنی که بدون یه شمشیر ضعیفم

But I’m stronger than I ever was before

اما قوی تر از قبل هستم

 

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه پادشاه ها روی تخت سلطنتشون ملکه‌هاشون رو هم دارن

We would pop champagne and raise a toast

ما می‌خواییم یه شامپاین باز کنیم و به سلامتیشون بخوریم

To all of the queens who are fighting alone

به همه ملکه‌هایی که به تنهایی دارن می‌جنگن

Baby, you’re not dancing on your own

می‌خوام بگم عزیزم شما تنها نیستین

 

[Bridge]

In chess, the king can move one space at a time

تو بازی شطرنج، شاه فقط می‌تونه یه خونه حرکت کنه

But queens are free to go wherever they like

اما ملکه می‌تونه هر جا که می‌خواد بره

You get too close, you’ll get a royalty high

خیلی نزدیک شدی، تو یه امتیاز بالا می‌گیری

So breathe it in to feel the life

پس تو این هوا نفس بکش تا زندگی رو احساس کنی

 

معنی آهنگ Kings & Queens از آوا مکس

 

[Chorus]

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه پادشاه ها روی تخت سلطنتشون ملکه‌هاشون رو هم دارن

We would pop champagne and raise a toast

ما می‌خواییم یه شامپاین باز کنیم و به سلامتیشون بخوریم

To all of the queens who are fighting alone

به همه ملکه‌هایی که به تنهایی دارن می‌جنگن

Baby, you’re not dancing on your own

می‌خوام بگم عزیزم شما تنها نیستین

 

[Outro]

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh

اوه-اوه

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh

اوه-اوه

لینک کوتاه

دیدگاه ها