ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Knew You از Kailee Morgue

0

ترجمه آهنگ Knew You از Kailee Morgue

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Knew YouKailee Morgue || کایلی مورگ – نیو یو

 

ترجمه آهنگ Knew You از Kailee Morgue

 

[Verse 1]
Swim laps ’round my swimming pool and
دور های شنا دور استخر شنای من و
The water holds me just like you do
آب منو مثله تو نگه میداره
No white noise when I go under
وقتی که میرم زیر آب هیچ صدای اضافه‌ای نمی‌شنوم
I think I’m starting to feel better
فکر کنم داره حالم بهتر میشه

 

[Pre-Chorus]
I’ve got one more day
یه روز دیگه هم فرصت دارم
Driving around LA
دور لوس آنجلس رانندگی میکنم
Miss you when I’m done
وقتی کارم تموم شه دلم برات تنگ میشه
You’re my favorite song
تو آهنگ مورد علاقه منی

 

ترجمه فارسی آهنگ Knew You

 

[Chorus]
I wish I knew you before I knew you
کاش قبل این که می‌شناختمت، می‌شناختمت
Nobody loves me the way that you do
هیچ کس مثل تو عاشقم نیس
Wish we were friends when we were kids
کاش وقتی که بچه بودیم باهم دوست بودیم
I think it’d still feel just like this
ولی فکر کنم بازم همین حس رو میداد

 

[Post-Chorus]
I just can’t stop missing you
فقط دیگه نمی‌تونم دلتنگت نباشم
When it gets late in my hotel room
وقتی که توی اتاق هتلم دیر میشه
Tell me what time you’re coming through
بهم بگو که کی میای
How did I get so hooked on you?
چطوری انقد درگیرت شدم؟
I just can’t stop missing you
فقط دیگه نمی‌تونم دلتنگت نباشم

When it gets late in my hotel room
وقتی که توی اتاق هتلم دیر میشه
Tell me what time you’re coming through
بهم بگو که کی میای
How did I get so hooked on you?
چطوری انقد درگیرت شدم؟

 

[Verse 2]
Big blue house with a yellow door and
خونه آبی گنده با یه در زرد و
We can stay inside until we get bored
میتونیم تا وقتی که خسته شدیم توش بمونیم
You hate everyone as much as I do
مثل من از بقیه متنفری
I think that’s why I like you
فکر کنم بخاطر همینه که دوست دارم

 

[Pre-Chorus]
i’ve got one more night
یه شب دیگه وقت دارم
Leave me high and dry
منو تنها و بدون کمک ول کن
Wherever you go
هرجا که بری
I’m already home
همین الانشم خونه هستم

 

[Chorus]
I wish I knew you before I knew you
کاش قبل این که می‌شناختمت، می‌شناختمت
Nobody loves me the way that you do
هیچ کس مثل تو عاشقم نیس
Wish we were friends when we were kids
کاش وقتی که بچه بودیم باهم دوست بودیم
I think it’d still feel just like this
ولی فکر کنم بازم همین حس رو میداد

 

[Post-Chorus]

I just can’t stop missing you
فقط دیگه نمی‌تونم دلتنگت نباشم
When it gets late in my hotel room
وقتی که توی اتاق هتلم دیر میشه
Tell me what time you’re coming through
بهم بگو که کی میای
How did I get so hooked on you?
چطوری انقد درگیرت شدم؟
I just can’t stop missing you
فقط دیگه نمی‌تونم دلتنگت نباشم

When it gets late in my hotel room
وقتی که توی اتاق هتلم دیر میشه
Tell me what time you’re coming through
بهم بگو که کی میای
How did I get so hooked on you?
چطوری انقد درگیرت شدم؟

 

[Bridge]
Every time I’m going out
هر دفعه که میرم بیرون
Doesn’t matter who’s around
مهم نیست که کی اطرافم هستش
I’m just looking for you now
فقط دنبال تو می‌گردم
Every time I take a breath
هر دفعه که نفس می‌کشم
It’s like a knife inside my chest
مثل این می‌مونه که یه چاقو توی سینم فرو مبره
Oh, I love you to death
تا آخر عمرمم عاشقتم

 

[Chorus]
I wish I knew you before I knew you
کاش قبل این که می‌شناختمت، می‌شناختمت
Nobody loves me the way that you do
هیچ کس مثل تو عاشقم نیس
Wish we were friends when we were kids
کاش وقتی که بچه بودیم باهم دوست بودیم
I think it’d still feel just like this
ولی فکر کنم بازم همین حس رو میداد

 

معنی آهنگ Knew You از کایلی مورگ

 

[Post-Chorus]

I just can’t stop missing you
فقط دیگه نمی‌تونم دلتنگت نباشم
When it gets late in my hotel room
وقتی که توی اتاق هتلم دیر میشه
Tell me what time you’re coming through
بهم بگو که کی میای
How did I get so hooked on you?
چطوری انقد درگیرت شدم؟
I just can’t stop missing you
فقط دیگه نمی‌تونم دلتنگت نباشم

When it gets late in my hotel room
وقتی که توی اتاق هتلم دیر میشه
Tell me what time you’re coming through
بهم بگو که کی میای
How did I get so hooked on you?
چطوری انقد درگیرت شدم؟

دیدگاه ها