ترجمه آهنگ Living Proof از Camila Cabello

0

ترجمه آهنگ Living Proof از Camila Cabello

متن و ترجمه فارسی ترانه انگلیسی

Living ProofCamila Cabello || کامیلا کابیو – لیوینگ پروف (شاهد زنده)

 

ترجمه آهنگ Living Proof از Camila Cabello

 

[Intro]

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, I promise
اه-اه-اه-اه-اه-اه ، قول می‌دم

Ooh
اووه

 

[Verse 1]

Tell me something, but say it with your hands, slow
یه چیزی بهم بگو، ولی چیزی که می‌خوای بگی رو با دستات بگو ، آروم

When you touch me, paint me like a Van Gogh (Oh)
وقتی که بهم دست می‌زنی ، انگار که ونسان ون گوگ منو نقاشی می‌کنه

I wanna study every inch of you
می‌خوام وجب به وجبت رو بررسی کنم

‘Til you trust me to make the angels come through
تا وقتی که بهم اعتماد کنی که فرشته‌ها باعث این کار شدن

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Living Proof

 

[Pre-Chorus]

Like a choir singing “Hallelujah”
مثل گروه کُر که آواز هله لویا  می‌خونن

When my body’s crashin’ right into you
وقتی که بدنم باهات برخورد می‌کنه

When we align, ooh yeah
وقتی که روبروی هم قرار می‌گیریم

Do you feel me?
منو حس می‌کنی؟

Can you feel me?
می‌تونی منو حس کنی؟

‘Cause I can’t breathe
چون نمی‌تونم نفس بکشم

 

[Chorus]

Where did you come from, baby?
از کجا اومدی، عزیزم؟

And were you sent to save me?
و فرستاده شدی تا منو نجات بدی؟

Ooh, there’s God in every move
اووه، همه کارها توسط خدا برنامه ریزی شده

Ooh, and you’re the living proof (Oh)
و تو شاهد زنده این ماجرا هستی

The way your hands can’t shake me
دستات طوری که نمی‌تونه منو تکون بده

Soft to the touch like, baby
به نرمی یه لمس کردنه ، عزیزم

Ooh, there’s God in every move
همه کارها توسط خدا برنامه ریزی شده

Ooh, and you’re the living proof (Oh)
و تو شاهد زنده این ماجرا هستی

 

[Verse 2]

Countin’ freckles, as they run down your spine
وقتی که خالامو می‌شماری بدنم از هیجان می‌لرزه

Show your demons, and I might show you mine
شیاطین درونتو نشون بده، شاید منم شیاطینم رو بهت نشون دادم

One at a time, yeah, yeah, what are you hidin’?
یکی یکی، آره، آره، چی رو پنهان می‌کنی ؟

What a design, yeah, yeah, I wanna dive in
چیز خواصی نداره، آره، آره، می‌خوام  باهاش روبرو بشم

What a divine moment
چه لحظه الهی‌ای

Can you feel me? (Oh)
می‌تونی حسم کنی؟

Can you feel me? (Oh)
می‌تونی حسم کنی؟

‘Cause I can’t breathe
چون من نمی‌تونم نفس بکشم

 

[Chorus]

Where did you come from, baby?
از کجا اومدی، عزیزم؟

And were you sent to save me?
و فرستاده شدی تا منو نجات بدی؟

Ooh, there’s God in every move
اووه، همه کارها توسط خدا برنامه ریزی شده

Ooh, and you’re the living proof (Oh)
و تو شاهد زنده این ماجرا هستی

The way your hands can’t shake me
دستات طوری که نمی‌تونه منو تکون بده

Soft to the touch like, baby
به نرمی یه لمس کردنه ، عزیزم

Ooh, there’s God in every move
همه کارها توسط خدا برنامه ریزی شده

Ooh, and you’re the living proof (Oh)
و تو شاهد زنده این ماجرا هستی

 

[Bridge]

Like a choir singing “Hallelujah”
مثل گروه کُر که آواز هله لویا  می‌خونن

Ooh yeah, choir singing “Hallelujah”
اووه آره، مثل گروه کُر که آواز هله لویا  می‌خونن

Like a choir singing “Hallelujah”
مثل گروه کُر که آواز هله لویا می‌خونن

Hallelujah, hallelujah
هله لویا، هله لویا

Choir singing “Hallelujah”
گروه کُر که آواز هله لویا  می‌خونن

When my body’s crashin’ right into you
وقتی که بدنم باهات برخورد می‌کنه

Do you feel me?
منو حس می‌کنی؟

Can you feel me?
می‌تونی منو حس کنی؟

‘Cause I can’t breathe
چون نمی‌تونم نفس بکشم

 

معنی آهنگ Living Proof از کامیلا کابیو

 

[Chorus]

Where did you come from, baby?
از کجا اومدی، عزیزم؟

And were you sent to save me?
و فرستاده شدی تا منو نجات بدی؟

Ooh, there’s God in every move
اووه، همه کارها توسط خدا برنامه ریزی شده

Ooh, and you’re the living proof (Oh)
و تو شاهد زنده این ماجرا هستی

The way your hands can’t shake me
دستات طوری که نمی‌تونه منو تکون بده

Soft to the touch like, baby
به نرمی یه لمس کردنه ، عزیزم

Ooh, there’s God in every move
همه کارها توسط خدا برنامه ریزی شده

Ooh, and you’re the living proof (Oh)
و تو شاهد زنده این ماجرا هستی

 

[Outro]

Like a choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
مثل گروه کُر که آواز هله لویا  می‌خونن

Ooh yeah, choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
اوو آره، گروه کر که آواز هله لویا می‌خونن

Like a choir singing “Hallelujah,” (Ooh) “Hallelujah” (Ooh)
مثل گروه کر که آواز هله لویا می‌خونن

And you’re the living proof (Oh)
و تو شاهد زنده این ماجرا هستی

دیدگاه ها