ترجمه آهنگ Moral of the Story از Ashe

1

ترجمه آهنگ Moral of the Story از Ashe

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Moral of the StoryAshe || اش – مورال آف د استوری (پند داستان)

 

ترجمه آهنگ Moral of the Story از Ashe

 

[Verse 1]

So I never really knew you
پس هیچوقت تو رو نمی‌شناختم

God, I really tried to
خدایا، واقعا سعی مو کردم

Blindsided, addicted
نمی‌تونم ببینم، خو گرفتم

Thought we could really do this
فکر کردم می‌تونیم این کار رو بکنیم

But really I was foolish
اما در واقع احمق بودم

Hindsight, it’s obvious
مشخصه که این موضوع کام تا لام روشنه

 

ترجمه فارسی آهنگ Moral of the Story

 

[Pre-Chorus]

Talking with my lawyer
با وکیلم صحبت می‌کنم

She said, “Where’d you find this guy?”
اون گفت: این مرد را کجا پیدا کردی؟

I said, Young people fall in love
گفتم: جوونا عاشق می‌شوند

With the wrong people sometimes”
گاهی اوقات با افراد اشتباه

 

[Chorus]

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

You can think that you’re in love
شما می‌تونید فکر کنید که عاشق هستید

When you’re really just in pain
وقتی که واقعا درد دارید

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

In the end, it’s better for me
در آخر، برای خوبه

That’s the moral of the story, babe
که این مفهوم اخلاقی داستانه، عزیزم

(Oh-oh, oh-oh)
اوه-اوه، اوه-اوه

(Oh-oh, oh-oh)
اوه-اوه، اوه-اوه

 

[Verse 2]

It’s funny how a memory
خنده داره که چجوری یه خاطره

Turns into a bad dream
به یه خواب بد تبدیل شد

When running wild turns volatile
زمانی که حیات وحش تغییر می‌کند، فرار می‌کند

Remember how we painted our house
یادت باشه که چطوری خونمون رو نقاشی کردیم

Just like my grandparents did
درست مثل پدربزرگ و مادربزرگم

So romantic, but we fought the whole time
خیلی رمانتیک، اما تمام مدت با هم دعوا کردیم

Should’ve seen the signs, yeah
باید نشانه‌ها رو دیده باشه، آره

 

[Pre-Chorus]

Talking with my lawyer
با وکیلم صحبت می‌کنم

She said, “Where’d you find this guy?”
اون گفت: این مرد را کجا پیدا کردی؟

I said, Young people fall in love
گفتم: جوونا عاشق می‌شوند

With the wrong people sometimes”
گاهی اوقات با افراد اشتباه

 

[Chorus]

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

You can think that you’re in love
شما می‌تونید فکر کنید که عاشق هستید

When you’re really just in pain
وقتی که واقعا درد دارید

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

In the end, it’s better for me
در آخر، برای خوبه

That’s the moral of the story, babe
که این مفهوم اخلاقی داستانه، عزیزم

(Oh-oh, oh-oh)
اوه-اوه، اوه-اوه

(Oh-oh, oh-oh)
اوه-اوه، اوه-اوه

(Oh-oh, oh-oh)
اوه-اوه، اوه-اوه

(Oh-oh, oh-oh)
اوه-اوه، اوه-اوه

 

[Bridge]

They say it’s better to have loved and lost
میگن که بهتره که عاشق بشی و از دستش بدی

Than never to have loved at all
تا این که اصلا عاشق نشی

That could be a load of shit
این می‌تونه یه عالمه چرت و پرت باشه

But I just need to tell you all
ولی فقط باید همه چیز رو بهت بگم

 

[Chorus]

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

You can think that you’re in love
شما می‌تونید فکر کنید که عاشق هستید

When you’re really just in pain
وقتی که واقعا درد دارید

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

 

معنی آهنگ Moral of the Story از اش

 

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

In the end, it’s better for me
در آخر، برام خوبه

That’s the moral of the story, babe
که این مفهوم اخلاقی داستانه، عزیزم

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

You can think that you’re in love
میتونی فکر کنی که عاشقی

When you’re really just in pain
وقتی که واقعا درد داری

Some mistakes get made
اشتباهاتی رخ میده

That’s alright, that’s okay
حله، اشکالی ندارده

In the end, it’s better for me
در آخر، برام خوبه

That’s the moral of the story, babe
که این مفهوم اخلاقی داستانه، عزیزم

 

[Outro]

(Oh-oh, oh-oh)
اوه-اوه، اوه-اوه (۶)

دیدگاه ها