ترجمه آهنگ Mod از Mustafa Sandal و Zeynep Bastik

3

ترجمه آهنگ Mod از Mustafa Sandal و Zeynep Bastik

متن و ترجمه فارسی آهنگ ترکی

Mustafa Sandal Vs Zeynep Bastik – Mod || زینب باستیک و مصطفی صندل – مد

 

ترجمه آهنگ Mod از Mustafa Sandal و Zeynep Bastik

 

Bi kere kırıldım bi daha kurulmam
یه  بار خورد شدم؛ دیگه نمی‌تونم سرپا بشم

 

Bozuldu döküldüm içime içime
نابود شدم و ریختم درون خودم

 

Neler yaşattın, canımı yaktı çok
چه کارها کردی در حقم؛ خیلی اذیتم کرد

 

Yine de üzülme
اما دلخور نشو

 

Olur da derdime düşersen
یه روز می‌رسه که تو‌ام به وضع من دچار می‌شی

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Mod

 

Dönemedim diye merak edersen
واسه برنگشتنم، نگران می‌شی

 

Suçlayıp kendini avutma
خودت رو سرزنش نکن و مقصر ندون

 

Başa dönüp kendimi savunmam
نمی‌تونم با برگشتن به عقب از خودم حمایت کنم

 

Bi’ kere bu moda girdin mi
تا الان این وضعیت رو تجربه کردی؟

 

Çıkamıyorsun bitanem
نمی‌تونی ازش بیرون بیای عزیزم

 

Burda fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan
زیاد اینجا موندی، از عشق خجالت می‌کشی

 

Bi’ kere bu moda girdin mi
تا الان این وضعیت رو تجربه کردی؟

 

Çıkamıyorsun bitanem
نم‌یتونی ازش بیرون بیای عزیزم

 

معنی آهنگ Mod از مصطفی صندل

 

Burda fazla kaldın mı, çekiniyorsun aşktan
زیاد اینجا موندی، از عشق خجالت می‌کشی

 

Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan
خجالت می‌کشی یا از عشق فراری هستی؟

 

Başa dönemiyorsun bi tanem
نمی‌تونی به گذشته برگردی عزیزم

 

Utanıyorsun, çekiniyorsun… Aşktan
خجالت می‌کشی؟ فرار می‌کنی؟… از عشق

دیدگاه ها