ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Never Worn White از Katy Perry

8

ترجمه آهنگ Never Worn White از Katy Perry

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Never Worn WhiteKaty Perry || کیتی پری – نور ورن وایت (هرگز سفید (لباس عروس) نپوشیدم)

 

ترجمه آهنگ Never Worn White از Katy Perry

 

[Verse 1]
You love the Hell out of me
دیوانه‌وار عاشقمی
And Heaven’s where we could be
و م‌یتونستی توی بهشت باشیم
I’ve stood on the edge of love
روی لبه عشق ایستاده‌ام
But never took the leap
ولی هیچوقت نپریدم
And you took my armor off
و تو زره من رو در آوردی
And did it delicately
و با ظرافت این کار رو کردی
And I let my guard down
و من سپرم رو میارم پایین
To show you what’s underneath
تا بهت نشون بدم پشتش چیه

 

متن و ترجمه آهنگ Never Worn White

 

[Pre-Chorus]
Thank God that you were man enough to come
خدا رو شکر که اونقدر مرد بودی که بیای
Answer my mamma’s prayers
دعاهای مامانم رو جواب بده
You asked the question, I said, “Yes”
سوال رو پرسیدی، منم گفتم بله
But I’m scared
ولی من ترسیدم

 

[Chorus]

Cause I’ve never worn white
چون تا حالا سفید (لباس عروسی) نپوشیدم
But I wanna get it right
ولی می‌خوام درست انجامش بدم
Yeah, I really wanna try with you
آره، واقعا می‌خوام با تو امتحانش کنم
No, I’ve never worn white
نه، تا حالا لباس سفید (لباس عروسی) نپوشیدم
But I’m standin’ here tonight
ولی امشب اینجا می‌ایستم
‘Cause I really wanna say “I do”
چون واقعا می‌خوام بگم “قبول می‌کنم”
I do
قبول می‌کنم

 

[Verse 2]
See us in sixty years with a full family tree (I do)
خودمون رو در شصت سالگی با یه شجره‌نامه خانوادگی ببینم (قبول میکنم)
Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)
خون، عرق و اشک‌هایم رو میدم تا به سرنوشتمون برسم
‘Cause love is a minefield, let’s take this war, baby (I do)
چون عشق زمین مین هستش، بیا این جنگ رو بپذیریم، عزیزم
‘Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)
چون در آخر همه اینها، تو رو انتخاب می‌کنم و تو هم منو انتخاب می‌کنی

 

[Pre-Chorus]
Thank God I was woman enough to come
خدا رو شکر اونقدر زن بودم تا بیام
Answer your father’s prayers
جواب دعاهای پدرت رو دادی
You asked the question
سوال رو پرسیدی
I could tell you were scared
می‌تونستم بفهمم که ترسیده‌ای

 

[Chorus]
Cause I’ve never worn white
چون تا حالا سفید (لباس عروسی) نپوشیدم
But I wanna get it right
ولی می‌خوام درست انجامش بدم
Yeah, I really wanna try with you
آره، واقعا می‌خوام با تو امتحانش کنم
No, I’ve never worn white
نه، تا حالا لباس سفید (لباس عروسی) نپوشیدم
But I’m standin’ here tonight
ولی امشب اینجا می‌ایستم
‘Cause I really wanna say “I do”
چون واقعا می‌خوام بگم “قبول می‌کنم”
I do
قبول می‌کنم

 

[Bridge]
Now let’s dance with each other (Dance with each other)
حالا بیا باهم برقصیم (باهم برقصیم)
Mixin’ all of our colors
همه رنگ‌هامون رو با هم مخلوط کنیم
It’s so easy to surrender
تسلیم شدن خیلی آسونه
When you finally find forever
وقتی بالاخره ابدیت رو پیدا میکنی

 

معنی آهنگ Never Worn White از کتی پری

 

[Chorus]
Cause I’ve never worn white
چون تا حالا سفید (لباس عروسی) نپوشیدم
But I wanna get it right
ولی می‌خوام درست انجامش بدم
Yeah, I really wanna try with you
آره، واقعا می‌خوام با تو امتحانش کنم
No, I’ve never worn white
نه، تا حالا لباس سفید (لباس عروسی) نپوشیدم
But I’m standin’ here tonight
ولی امشب اینجا می‌ایستم
‘Cause I really wanna say “I do”
چون واقعا می‌خوام بگم “قبول می‌کنم”
I do
قبول می‌کنم

 

[Outro]
Oh, I do, yeah, yeah

اوه، قبول می‌کنم، آره، آره
I do

قبول می‌کنم

دیدگاه ها