ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ No Judgement از Niall Horan

3

ترجمه آهنگ No Judgement از Niall Horan

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

No JudgementNiall Horan || نایل هوران – نو جاجمنت (بدون قضاوت)

 

ترجمه آهنگ No Judgement از Niall Horan

 

[Verse 1]

Barefoot and a bottle of wine

پابرهنه و بطری به دست

You can stay with me tonight

میتونی امشب پیشم بمونی

You don’t have to change when I’m around ya

لازم نیست وقتی پیشمی رفتارتو تغییر بدی

So go ahead and say what’s on your mind, on your mind

پس مستقیم هر حرفی تو ذهنت هست رو بزن

 

[Chorus]

When you’re with me, no judgement

وقتی تو پیشمی، قضاوتی در کار نیست

You can get that from anyone else

می‌تونی توسط هر کس دیگه‌ای قضاوت بشی

You don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنی

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ No Judgement

 

You can just be yourself

تو می‌تونی خودت باشی

When you’re with me, no judgement

وقتی تو پیشمی، قضاوتی در کار نیست

We can get that from everyone else

می‌تونیم توسط هر کس دیگه‌ای قضاوت بشیم

And we don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنیم

When you’re with me, no judgement

وقتی تو پیشمی، قضاوتی در کار نیست

 

[Post-Chorus]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنیم

Mmm, when you’re with me, no judgement

وقتی تو پیشمی، قضاوتی در کار نیست

 

[Verse 2]

I get us breakfast in the mornin’

صبح صبحانه مونو آماده می‌کنم

Or you can slip out in the night

یا تو می‌تونی اگه خواستی شب بری

You don’t have to give me a warnin’

لازم نیست بهم هشدار بدی

‘Cause we both got nothin’ to hide, nothin’ to hide

چون هردومون هم چیزی برای از قایم کردن نداریم

 

[Pre-Chorus]

Even though we don’t talk for a couple of months, yeah

با اینکه یه چند ماهی با هم حرف نزدیم، آره

It’s like we didn’t lose any time

اما انگار زمان از دست ندادیم

I can be your lover or your shoulder to cry on

می‌تونم عاشقت باشم و شونه‌ای برای گریه‌هات

You can be whoever you like, oh

تو هم می‌تونی هر کسی می‌خوای باشی

 

[Chorus]

When you’re with me, no judgement

وقتی تو پیشمی، قضاوتی در کار نیست

You can get that from anyone else

می‌تونی توسط هر کس دیگه‌ای قضاوت بشی

You don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنی

You can just be yourself

می‌تونی خودت باشی

When you’re with me, no judgement

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

We can get that from everyone else

می‌تونیم توسط هر کس دیگه‌ای قضاوت بشیم

And we don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنیم

When you’re with me, no judgement

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

 

[Post-Chorus]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنیم

Mmm, when you’re with me, no judgement

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

 

[Bridge]

I hope we never change

امیدوارم هیچ وقت عوض نشیم

Even though we both know that we’ll move on again

با اینکه هر دومون می‌دونیم بازم می‌خواهیم بیخیال این رابطه بشیم

I’ll keep your secrets safe

رازهای تو رو پیش خودم نگه می‌دارم

Until the time we both find ourselves alone again, oh

تا وقتی که دوباره تنها شدیم

 

[Chorus]

When you’re with me, no judgement(No judgement)

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

You can get that from anyone else

می‌تونی توسط هر کس دیگه‌ای قضاوت بشی

You don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنی

You can just be yourself

می‌تونی خودت باشی

 

معنی آهنگ No Judgement از نایل هوران

 

When you’re with me, no judgement

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

We can get that from everyone else

می‌تونیم توسط هر کس دیگه‌ای قضاوت بشیم

And we don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنیم

When you’re with me, no judgement

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

 

[Outro]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنیم

Mmm, when you’re with me, no judgement

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

Mmm, we don’t have to prove nothin’

لازم نیست چیزی رو ثابت کنیم

Mmm, when you’re with me, no judgement

وقتی پیشمی، قضاوتی در کار نیست

دیدگاه ها

  1. AffiliateLabz
    21 فوریه 2020

    Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂