ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Past Life از Trevor Daniel و Selena Gomez

0

ترجمه آهنگ Past Life از Trevor Daniel و Selena Gomez

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Past LifeTrevor Daniel & Selena Gomez || ترور دنیل و سلنا گومز – پست لایف (زندگی قبلی)

 

ترجمه آهنگ Past Life از Trevor Daniel و Selena Gomez

 

[Verse 1: Trevor Daniel & Gomez]

I’m trying to be honest with my happiness
سعی دارم با شادی‌هام صادق باشم

Don’t know why I’m bad at this, uh
نمی‌دونم چرا توی این کار خوب نیستم، آه

And I don’t want to settle in my sadness
و نمی‌خوام تو غم و اندوهم بمونم

I know it’s a habit of mine
می‌دونم که این یکی از عادت‌های منه

 

[Pre-Chorus: Gomez & Trevor Daniel]

Perfect, perfect timing
عالی، زمانبندیت عالیه

I start but I don’t know how to end
شروع کردم ولی نمی‌دونم که چطور تمومش کنم

Don’t re-, don’t remind me
نه، به یادم نیار

I ruined it before it began, ooh
قبل از شروع اینکه شروع بشه خرابش کردم، اووه

 

ترجمه فارسی آهنگ Past Life

 

[Chorus: Gomez with Trevor Daniel]

Last night was the last night of my past life
شب گذشته، آخرین شب از زندگی قبلیم بود

Got me here like you can never figure me out
منو اینجا آوردی جوری که هرگز نمی‌تونی ازم سر دربیاری

Last night was the last time, was the last time
شب گذشته آخرین بار بود، آخرین بار بود

I’ll never let you figure me out
هرگز نمی‌ذارم ازم سر دربیاری

Sitting here, talking to myself
نشستم همینجا، با خودم حرف می‌زنم

Thinking how I used to use you
دارم فکر می‌کنم که چجوری بهت عادت کرده بودم

Only thing I’m used to
تنها کاری که قبلا انجام می‌دادم

Last night was the last night of my past life, woah
شب گذشته، آخرین شب از زندگی قبلیم بود، وااووو

 

[Verse 2: Trevor Daniel & Gomez]

Gave me what I wanted when I needed it
چیزی رو که می‌خواستم بهم دادی، وقتی که بهش نیاز داشتم

Honestly, I mean it
صادقانه، دارم میگم

And if I could convince myself to feel it
و اگه می‌تونستم خودم رو متقاعد می‌کردم که احساسش کنم

You know I would feel it, I would
می‌دونی می‌تونستم احساسش کنم، حتما

 

[Pre-Chorus: Gomez & Trevor Daniel]

Perfect, perfect timing
عالی، زمانبندیت عالیه

I start but I don’t know how to end
شروع کردم ولی نمی‌دونم که چطور تمومش کنم

Don’t re-, don’t remind me
نه، به یادم نیار

I ruined it before it began, woah
قبل از شروع اینکه شروع بشه خرابش کردم، هوو

 

[Chorus: Trevor Daniel with Gomez]

Last night was the last night of my past life
شب گذشته، آخرین شب از زندگی قبلیم بود

Got me here like you can never figure me out
منو اینجا آوردی جوری که هرگز نمی‌تونی ازم سر دربیاری

Last night was the last time, was the last time
شب گذشته آخرین بار بود، آخرین بار بود

I’ll never let you figure me out
هرگز نمی‌ذارم ازم سر دربیاری

Sitting here, talking to myself
نشستم همینجا، با خودم حرف می‌زنم

Thinking how I used to use you
دارم فکر می‌کنم که چجوری بهت عادت کرده بودم

Only thing I’m used to
تنها کاری که قبلا انجام می‌دادم

Last night was the last night of my past life, woah
شب گذشته، آخرین شب از زندگی قبلیم بود، وااووو

 

[Post-Chorus: Trevor Daniel]

Ooh, woah, woah, woah
Ooh, woah, woah, woah

 

[Chorus: Gomez with Trevor Daniel]

Last night was the last night of my past life
شب گذشته، آخرین شب از زندگی قبلیم بود

Got me here like you can never figure me out
منو اینجا آوردی جوری که هرگز نمی‌تونی ازم سر دربیاری

Last night was the last time, was the last time
شب گذشته آخرین بار بود، آخرین بار بود

I’ll never let you figure me out
هرگز نمی‌ذارم ازم سر دربیاری

Sitting here, talking to myself
نشستم همینجا، با خودم حرف می‌زنم

Thinking how I used to use you
دارم فکر می‌کنم که چجوری بهت عادت کرده بودم

Only thing I’m used to
تنها کاری که قبلا انجام می‌دادم

Last night was the last night of my past life, woah
شب گذشته، آخرین شب از زندگی قبلیم بود، وااووو

 

معنی آهنگ Past Life از سلنا گومز و ترور دنیل

 

[Post-Chorus: Trevor Daniel & Gomez]

Ooh, woah, woah, woah
Ooh, woah, woah, woah

Ooh, woah, woah, woah

Ooh, woah, woah, woah

Where we’ve been, where we know
جایی که هستیم، جایی هستش که بلدیم

Will never go away
هرگز از بین نخواهد رفت

Will never go away
هرگز از بین نخواهد رفت

 

[Outro: Trevor Daniel & Gomez]

Where we’ve been
جایی که هستیم

What we know
جایی هستش که بلدیم

Will never go away
هرگز از بین نخواهد رفت

Will never go away
هرگز از بین نخواهد رفت

دیدگاه ها