ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Physical از Dua Lipa

5

ترجمه آهنگ Physical از Dua Lipa

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

PhysicalDua Lipa || دوا لیپافیزیکال

 

ترجمه آهنگ Physical از Dua Lipa

 

[Verse 1]

Common love isn’t for us
بیخیال، عشق برا ما نیست

We created something phenomenal
چیزی شگفت انگیزتر (از عشق) درست کردیم

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

You got me feeling diamond rich
حس با ارزش بودن بهم میدی

Nothing on this planet compares to it
هیچ چیزی توی این سیاره قابل مقایسه با این (حس) نیست

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Physical

 

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
کی نیاز داره بره بخوابه وقتی که  تو رو کنار خودم دارم؟

 

[Chorus]

All night, I’ll riot with you
تموم شب، با تو آشوب راه می‌ندازم

I know you got my back and you know I got you
می‌دونم که هوامو داری و می‌دونی که منم هوای تو رو دارم

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
پس زود باش (زد باش)، زودباش(زد باش)، زودباش(زد باش)

Let’s get physical
بیا فیزیکی باشیم

Lights out, follow the noise
چراغها خاموش، صداها رو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، طوری به حرکاتت ادامه بده انگار چاره دیگه‌ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس زود باش (زد باش)، زودباش(زد باش)

Let’s get physical
بیا فیزیکی باشیم

 

[Verse 2]

Adrenaline keeps on rushing in
آدرنالین در حال هجومه

Love the simulation we’re dreaming in
عاشقِ شبیه سازی هستم که ما خوابشو می‌بینیم

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

I don’t wanna live another life
نمی‌خوام یه زندگی دیگه داشته باشم

‘Cause this one’s pretty nice
چون همینی که دارم خیلی خوبه

Living it up
همین رو زندگی می‌کنم

 

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
کی نیاز داره بره بخوابه وقتی که تو رو کنار خودم دارم؟

 

[Chorus]

All night, I’ll riot with you
تموم شب، با تو آشوب راه می‌ندازم

I know you got my back and you know I got you
می‌دونم که هوامو داری و می‌دونی که منم هوای تو رو دارم

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
پس زود باش (زد باش)، زودباش(زد باش)، زودباش(زد باش)

Let’s get physical
بیا فیزیکی باشیم

Lights out, follow the noise
چراغها خاموش، صداها رو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، طوری به حرکاتت ادامه بده انگار چاره دیگه‌ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس زود باش (زد باش)، زودباش(زد باش)

Let’s get physical
بیا فیزیکی باشیم

Hold on just a little tighter
فقط یکم محکم تر منو بچسب

Come on, hold on, tell me if you’re ready
زود باش، صبر کن، اگه آماده ای بهم بگو

Come on (Come on, come on)
زود باش

Baby, keep on dancing
عزیزم، به حرکاتت ادامه بده

Let’s get physical
بیا فیزیکی باشیم

 

[Middle 8]

Hold on just a little tighter
فقط یکم محکم تر منو بچسب

Come on, hold on, tell me if you’re ready
زود باش، صبر کن، اگه آماده ای بهم بگو

Come on (Come on, come on)
زود باش

Baby, keep on dancing
عزیزم، به حرکاتت ادامه بده

Let’s get physical
بیا فیزیکی باشیم

 

معنی آهنگ Physical از دوا لیپا

 

[Chorus]

All night, I’ll riot with you
تموم شب، با تو آشوب راه می‌ندازم

I know you got my back and you know I got you
می‌دونم که هوامو داری و می‌دونی که منم هوای تو رو دارم

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
پس زود باش (زد باش)، زودباش(زد باش)، زودباش(زد باش)

Let’s get physical
بیا فیزیکی باشیم

Lights out, follow the noise
چراغها خاموش، صداها رو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، طوری به حرکاتت ادامه بده انگار چاره دیگه‌ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس زود باش (زد باش)، زودباش(زد باش)

Let’s get physical (Physical, physical)

بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی)

 

[Outro]

Let’s get physical (Physical, physical)
بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی)

Physical (Physical, physical)
(فیزیکی (فیزیکی، فیزیکی

Let’s get physical (Physical, physical)
(بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی

Come on, phy-phy-phy-physical
زود باش، فیزیکی

دیدگاه ها