ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Pretty Girl از Maggie Lindemann

4

ترجمه آهنگ Pretty Girl از Maggie Lindemann

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Pretty GirlMaggie Lindemann || مگی لیندمان – پرتی گرل (دختر خوشگل)

 

[Chorus]

I can swear, I can joke
می‌تونم ناسزا بگم، می‌تونم جوک بگم

I say what’s on my mind
هر چی توی ذهنم هست رو میگم

If I drink, if I smoke
اگه می‌نوشم، اگه می‌کشم

I keep up with the guys
با جمع جلو میرم

And you see me holding up my middle finger to the world
و می‌بینی که انگشت وسطمو به دنیا نشون میدم

F–k your ribbons and your pearls
گند بزنن به روبانا و مرواریداتون

‘Cause I’m not just a pretty girl
چون فقط یه دختر خوشگل نیستم

 

[Verse 1]

I’m more than just a picture
بیشتر از یه عکسم

I’m a daughter and a sister
یه دختر و یه خواهرم

Sometimes it’s hard for me to show
بعضی وقتا واسم سخته نشون بدم

That I’m more than just a rumor
که فقط یه شایعه نیستم

Or a song on your computer
یا یه آهنگ توی کامپیوترت

There’s more to me than people know
بیشتر از اون چیزی‌ام که مردم ازم می‌دونن

 

متن و ترجمه آهنگ Pretty Girl

 

[Pre-Chorus]

Some days I’m broke, some days I’m rich
بعضی روزا ورشکسته‌ام، بعضی روزا پولدار

Some days I’m nice, some days I can be a b–ch
بعضی روزا مهربونم، بعضی روزا می‌تونم بدجنس باشم

Some days I’m strong, some days I quit
بعضی روزا قوی‌ام، بعضی روزا بیخیالش میشم

I don’t let it show, but I’ve been through some sh-t
به روم نمیارم، ولی بدبختی هم کشیدم

 

[Chorus]

I can swear, I can joke
می‌تونم ناسزا بگم، می‌تونم جوک بگم

I say what’s on my mind
هر چی توی ذهنم هست رو میگم

If I drink, if I smoke
اگه می‌نوشم، اگه می‌کشم

I keep up with the guys
با جمع جلو میرم

And you see me holding up my middle finger to the world
و می‌بینی که انگشت وسطمو به دنیا نشون میدم

F–k your ribbons and your pearls
گند بزنن به روبانا و مرواریداتون

‘Cause I’m not just a pretty girl
چون فقط یه دختر خوشگل نیستم

 

[Verse 2]

I’m more than just a number
بیشتر از یه شماره تلفن‌ام

I’m a hater, I’m a lover
متنفر میشم یا عاشق میشم

Sometimes it’s hard for me to show
بعضی وقتا واسم سخته نشون بدم

That I’m more than just a title
که  بیشتر از یه عنوان‌ام

Or a comment going viral
یا یه تکیه کلام که میوفته تو دهن همه

There’s more to me than people know
بیشتر از اون چیزی‌ام که مردم ازم میدونن

 

[Pre-Chorus]

Some days I’m broke, some days I’m rich
بعضی روزا ورشکسته‌ام، بعضی روزا پولدار

Some days I’m nice, some days I can be a b–ch
بعضی روزا مهربونم، بعضی روزا می‌تونم بدجنس باشم

Some days I’m strong, some days I quit
بعضی روزا قوی‌ام، بعضی روزا بیخیالش میشم

I don’t let it show, but I’ve been through some sh-t
به روم نمیارم، ولی بدبختی هم کشیدم

 

[Chorus]

I can swear, I can joke
می‌تونم ناسزا بگم، می‌تونم جوک بگم

I say what’s on my mind
هر چی توی ذهنم هست رو میگم

If I drink, if I smoke
اگه می‌نوشم، اگه می‌کشم

I keep up with the guys
با جمع جلو میرم

And you see me holding up my middle finger to the world
و می‌بینی که انگشت وسطمو به دنیا نشون میدم

F–k your ribbons and your pearls
گند بزنن به روبانا و مرواریداتون

‘Cause I’m not just a pretty girl
چون فقط یه دختر خوشگل نیستم

I’m not just a pretty girl
فقط یه دختر خوشگل نیستم

I’m not just a pretty girl
فقط یه دختر خوشگل نیستم

 

معنی آهنگ Pretty Girl از مگی لیندمان

 

No, I’m not just a pretty girl
فقط یه دختر خوشگل نیستم

I can swear, I can joke
می‌تونم ناسزا بگم، جوک بگم

I say what’s on my mind
هر چی توی ذهنمه رو میگم

If I drink, if I smoke
اگه می‌نوشم، اگه می‌کشم

I keep up with the guys
با جمع جلو میرم

And you see me holding up my middle finger to the world
و می‌بینی که انگشت وسطمو به دنیا نشون میدم

F–k your ribbons and your pearls
گند بزنن به روبانا و مرواریداتون

‘Cause I’m not just a pretty girl
چون فقط یه دختر خوشگل نیستم

I’m not just a pretty girl
فقط یه دختر خوشگل نیستم

I’m not just a pretty girl
فقط یه دختر خوشگل نیستم

No, I’m not just a pretty girl
فقط یه دختر خوشگل نیستم

I’m not just a pretty girl
فقط یه دختر خوشگل نیستم

دیدگاه ها