ترجمه آهنگ Roses از Saint Jhn

3

ترجمه آهنگ Roses از Saint Jhn

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

RosesSaint Jhn || سنت جانگل رز

 

ترجمه آهنگ Roses از Saint Jhn

 

I walked in the corner with the body screaming dolo
پا شدم تنها رفتم سر خیابون با یه حالتی که تنم داد میزد تنهام

 

Never sold a bag but look like Pablo in a photo
تا حالا جنس عمده نفروختم ولی شبیه پابلو اسکوبار هستم

 

This gon’ make ’em feel the way like Tony killed Manolo
این قضیه باعث میشه که اونا حس و حال لحظه ی به قتل رسیدن مانولو توسط تونی رو پیدا کنن

 

You already know though, you already know though
هر چند که همین الانشم همه اینا رو میدونی

 

I walk in the corner with the money, on my finger
پا میشم میرم سر خیابون با کلی انگشتر قیمتی که نشون میدن چقدر پولدارم

 

She might get it popping, I might wife her for the winter
فکر کنم اونم دلش میخواد ، شاید این زمستون باهاش ازدواج کنم

 

I already know, already know, nigga roses
همین الانشم میدونم ،رز های سیاه

 

ترجمه فارسی آهنگ Roses

 

All I need is roses
گل های رز تنها چیزیه که لازممه

 

Turn up baby, turn up, when I turn it on
عزیزم وقتی من اوج میگیرم تو هم خودتو به دیوونگی بزن

 

You know how I get too lit when I turn it on
تو خوب میدونی وقتی من اوج بگیرم چه آتیشی به پا میکنم

 

Can’t handle my behavior when I turn it on
وقتی اوج می گیرم نمی تونم مواظب رفتارم باشم

 

Too fast, never ask, if the life don’t last
اگه دنبال رابطه کوتاه مدتی سراغ من نیا ، اگه زندگی قراره یه روز تموم شه

 

Done been through it all
همه کارایی که فکرشو بکنی رو کردم

 

F*k with a nigga raw, this who you wanna be
با یکی بودم که احساسی بین مون نبود ، این چیزیه که تو میخوای باشی

 

And I know you won’t tell nobody nothing
میدونم که راجب این قضایا به کسی چیزی نمیگی

 

And I know you won’t tell nobody no
میدونم به کسی چیزی نمیگی

 

Roses
گل‌ رز

 

I might pull up flexing on these niggas like aerobics

 

I might tell her girl you cute but balling that s**t gorgeous
شاید بهش بگم که خواستنیه ولی خطرناک بنظر میرسه ، لعنتی خیلی خوشگله

 

Standing on the table, Rosé, Rosé, f**k the waters
کی نوشیدنی خواست اصلا ، رو میز وایسادم و دلم گل رز میخواد

 

You know who the god is
تو میدونی کی خداس

 

Turn up baby, turn up, when I turn it on
عزیزم وقتی من اوج میگیرم تو هم خودتو به دیوونگی بزن

 

You know how I get too lit when I turn it on
تو خوب میدونی وقتی من اوج بگیرم چه آتیشی به پا میکنم

 

Can’t handle my behavior when I turn it on
وقتی اوج می گیرم نمی تونم مواظب رفتارم باشم

 

Too fast, never ask, if the life don’t last
اگه دنبال رابطه برای یه عمر نیستی و دنبال رابطه ی کوتاه مدتی سراغ من نیا

 

Done been through it all
دیگه اونقدری از این تجربه ها داشتم که نمیخوام تکرار شه

 

F*k with a nigga raw
با یکی بودم که احساسی بین مون نبود

 

I might bring them Brooklyn niggas out, oh lord it’s overs
شاید همه ی سیاه پوستای بروکلین رو بکشم بیرون ، وای خدا عالیه

 

I might bring them str***ers out and tell ’em do it pole-less

 

You already know, already know, nigga roses
همین الانشم اینا رو میدونی ،رز های سیاه

 

معنی آهنگ Roses از سنت جان

 

Kill ’em, make it …
اونا رو بکشم و به اهدافم برسم

 

Turn up baby, turn up, when I turn it on
عزیزم وقتی من اوج میگیرم تو هم خودتو به دیوونگی بزن

 

You know how I get too lit when I turn it on
تو خوب میدونی وقتی من اوج بگیرم چه آتیشی به پا میکنم

 

Can’t handle my behavior when I turn it on
وقتی اوج می گیرم نمی تونم مواظب رفتارم باشم

 

Too fast, never ask, if the life don’t last
اگه دنبال رابطه برای یه عمر نیستی و دنبال رابطه ی کوتاه مدتی سراغ من نیا

 

Done been through it all
دیگه اونقدری از این تجربه ها داشتم که نمیخوام تکرار شه

 

F*k with a nigga raw, this who you wanna be
با یکی بودم که احساسی بین مون نبود ، میخوای شکل اون باشی

 

And I know you won’t tell nobody nothing
میدونم که راجب این قضایا به کسی چیزی نمیگی

 

And I know you won’t tell nobody no
میدونم به کسی چیزی نمیگی

دیدگاه ها