ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Running on My Mind از Ali Gatie

2

ترجمه آهنگ Running on My Mind از Ali Gatie

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Running on My MindAli Gatie || علی گتی – رانینگ آن مای مایند (توی ذهن و فکرم میری)

 

ترجمه آهنگ Running on My Mind از Ali Gatie

 

[Intro]

You been running, running, running, running
داری میری، میری، میری، میری

You been running, running, running, running on my mind
تو داری میری، میری، میری، میری، به داخل ذهن و فکرم (توی سرم)

 

[Chorus]

Ever since I met you
از وقتی که دیدمت

I cannot forget you
نمیتونم فراموشت کنم

You been running on my
داشتی روم تاثیر میذاشتی

Running on my mind
توی ذهن و فکرم میری

Ever since I met you
از وقتی که دیدمت

Now I know that you’re special
حالا میدونم که تو استثنایی هستی

You been running on my
داشتی روم تاثیر میذاشتی

Running on my mind
توی ذهن و فکرم میری

 

ترجمه فارسی آهنگ Running on My Mind

 

[Verse 1]

You been running on my mind
فکر تو توی ذهن و فکر منه

I been running circles tryna find someone like you but you’re one of a kind
دارم سعی می‌کنم یه نفر مثل تو رو پیدا کنم ولی تو یکی از اونایی (از اون آدمای خاص)

I been tryna figure out the reason that I lost you ’cause
من سعی کردم دلیل از دست دادن تورو پیدا کنم

Ever since I lost you, I feel lost all the time
از وقتی تو رو از دست دادم، تمام مدت احساس گمشدگی و پوچی میکنم

Tell me what you need, I’ll get that
بهم بگو چی نیازی داری، تا من اونو انجام بدم

You the one for me, I lost you, I regret that (-gret that)
برای من تکی و لنگه نداری، من تو رو از دست دادم و الان افسوس میخورم (-بله متاسفم)

Please let me fix the things I couldn’t fix before (I couldn’t fix before)
لطفا اجازه چیزایی که قبلا نمیتونستم درستشون کنم رو درست کنم (قبلا نمیتونستم درستش کنم)
Tell me what you want, I’ll grab it
بهم بگو چی میخوای، من برات فراهمش میکنم

Baby, you the one, we got the magic
عزیزم، تو تکی، ما جادو میکنیم

So please let me do the things I didn’t do before
پس لطفا بهم اجازه بده کاری رو که قبلا انجام ندادم رو انجام بدم

 

[Chorus]

Ever since I met you
از وقتی که دیدمت

I cannot forget you
نمیتونم فراموشت کنم

You been running on my
داشتی روم تاثیر میذاشتی

Running on my mind
توی ذهن و فکرم میری

Ever since I met you
از وقتی که دیدمت

Now I know that you’re special
حالا میدونم که تو استثنایی هستی

You been running on my
داشتی روم تاثیر میذاشتی

Running on my mind
توی ذهن و فکرم میری

 

[Bridge]

Running, running, ru-un
میری، میری، می-ری

Running, running, ru-un
میری، میری، می-ری

Running, running
میری، میری

You been running on my mind
تو توی ذهن و فکر من میری

 

[Verse 2]

Yeah, I know
آره، میدونم

There was times I pushed you away and it made you sad
زمان هایی بود که بهت فشار میاوردم و اون تو رو ناراحت کرد

And I know
و میدونم

It shouldn’t have taken losing you to see what I have
نیازی نبود تو رو از دست بدم تا بفهمم (ببینم) چیکار دارم میکنم

Yeah, I know
آره، میدونم

You gave me many chances and you feel I wasted all your time
شانسای زیادی به من دادی و احساس میکنی که من تموم وقتت رو هدر دادم

But I know
اما میدونم

I just need one more chance to love you and make you mine
فقط یه شانس دیگه میخوام تا تو رو دوست داشته باشم و تو رو مال خودم کنم

If you wanna try, let’s try it
اگه میخوای امتحان کنی، بیا امتحانش کنیم

If the love is there, why would we deny it?
اگه عشق وجود داشته باشه، چرا باید انکارش کنیم؟

Please let me love you
خواهش می‌کنم اجازه بده دوستت داشته باشم

I wish I loved you better before
کاش قبل از این هم تو را دوست می‌داشتم

 

معنی آهنگ Running on My Mind از علی گتی

 

[Chorus]

Ever since I met you
از وقتی که دیدمت

I cannot forget you
نمیتونم فراموشت کنم

You been running on my
داشتی روم تاثیر میذاشتی

Running on my mind
توی ذهن و فکرم میری

Ever since I met you
از وقتی که دیدمت

Now I know that you’re special
حالا میدونم که تو استثنایی هستی

You been running on my
داشتی روم تاثیر میذاشتی

Running on my mind
توی ذهن و فکرم میری

 

[Outro]

Running, running, run
میری، میری

Running, running, running
میری، میری، میری

Running on my mind all night, yeah
تموم شب توی ذهن و فکرم میری، آره

دیدگاه ها