ترجمه آهنگ و متن آهنگ
تصویر موجود نیست

بی‌تی‌اس

3

آهنگهای بی‌تی‌اس

WhoBTS و Lauv

ترجمه آهنگ Who از BTS و Lauv

BTS و SiaON

ترجمه آهنگ ON از BTS و Sia

BTSBlack Swan

ترجمه آهنگ Black Swan از BTS