ترجمه آهنگ و متن آهنگ
تصویر موجود نیست

تورال داوودلو

1

آهنگهای تورال داوودلو

Tural DavutluGecelerim Haram Haram