تصویر موجود نیست

تورال داوودلو

1

آهنگهای تورال داوودلو

Tural DavutluGecelerim Haram Haram

ترجمه آهنگ Gecelerim Haram Haram از Tural Davutlu