تصویر موجود نیست

تیلور سوئیفت

3

آهنگهای تیلور سوئیفت

Taylor SwiftThe Man

ترجمه آهنگ The Man از Taylor Swift

Taylor SwiftOnly the Young

ترجمه آهنگ Only the Young از Taylor Swift

Taylor Swifttreacherous

ترجمه آهنگ treacherous از Taylor Swift