تصویر موجود نیست

دوآ لیپا

3

آهنگهای دوآ لیپا

Dua LipaBreak My Heart

ترجمه آهنگ Break My Heart از Dua Lipa

Dua LipaPhysical

ترجمه آهنگ Physical از Dua Lipa

Dua LipaDon't Start Now

ترجمه آهنگ Dont Start Now از Dua Lipa