ترجمه آهنگ و متن آهنگ
تصویر موجود نیست

د ویکند

5

آهنگهای د ویکند

The WeekndFinal Lullaby

ترجمه آهنگ Final Lullaby از The Weeknd

The WeekndScared To Live

ترجمه آهنگ Scared To Live از The Weeknd

The WeekndUntil I Bleed Out

ترجمه آهنگ Until I Bleed Out از The Weeknd

The WeekndAlone Again

ترجمه آهنگ Alone Again از The Weeknd

The WeekndAfter Hours

ترجمه آهنگ After Hours از The Weeknd