ترجمه آهنگ و متن آهنگ
تصویر موجود نیست

سزن آکسو

2

آهنگهای سزن آکسو

Sezen AksuYetinmeyi Bilir Misin

ترجمه آهنگ Yetinmeyi Bilir Misin از Sezen Aksu

Sezen Aksuküçüğüm

ترجمه آهنگ küçüğüm از Sezen Aksu