ترجمه آهنگ و متن آهنگ
تصویر موجود نیست

سم اسمیت

3

آهنگهای سم اسمیت

Sam Smith و Demi LovatoI’m Ready

Sam SmithTo Die For

Sam SmithHIM