تصویر موجود نیست

علی جان حمید

1

آهنگهای علی جان حمید

Alican HemidYandim Ay Aman

ترجمه آهنگ Yandim Ay Aman از Alican Hemid