ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Swish Swish از Katy Perry و Nicki Minaj

3

ترجمه آهنگ Swish Swish از Katy Perry و Nicki Minaj

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Swish SwishKaty Perry & Nicki Minaj || نیکی میناژ و کیتی پریسویش سویش

 

ترجمه آهنگ Swish Swish از Katy Perry و Nicki Minaj

 

They know what is what but they don’t know what is what

اونا می‌دونن چی به چیه، اما نمی‌دونن چی به چیه (همه چیزو نمی‌دونن)

 

They just strut, What the fuck?

 همه‌شون گیج شدن، چه اتفاقی داره می‌وفته؟

A tiger, don’t lose no sleep

یه ببر، هیچ خوابی رو از دست نمی‌ده

Don’t need opinions

به بقیه اهمیت نمی‌ده

From a selfish or a sheep, Don’t you come for me

درباره‌ی یه آدم خودخواه یا یه گوسفند، ازم سوالی نکن

 

No, not today

نه، امروز نه

 

You’re calculated, I got your number

آمارتو دارم، شمارت رو دارم

 

Cause you’re a joker and I’m a courtside killer queen

چون تو یه دلقک هستی و من ملکه باشکوه و قاتل‌ام

 

And you will kiss the ring, you best believe

و آخرش حلقه رو می‌بوسی(منظورش دستشه) ،برات بهتره که باور کنی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Swish Swish

 

So keep calm, honey, I’ma stick around

پس آروم باش، عزیزم، می‌خوام بیشتر از

For more than a minute, get used to it

یه دقیقه اینجا بمونم، بهش عادت کن

 

Funny my name keeps coming outcho mouth

خیلی جالبه که اسمم از دهنت بیرون میاد

 

Cause I stay winning, Lay em up like

چون من یه برنده باقی می‌مونم و همشونو مثل…پرت می‌کنم

 

Swish, swish, bish

سوییش، سوییش، بیش

 

Another one in the basket

یه ضربه دیگه توی سبد

 

Can’t touch this

نمی‌تونه اینو حس کنه

 

Another one in the casket

 که یکی دیگه توی تابوت هستش

 

Your game is tired, you should retire

دیگه بازیت (آهنگات) خسته کنندس، برات خوبه که بازنشسته شی

 

You’re about cute as an old coupon expired

تو به اندازه یه کوپن قدیمی از رده خارج شده جذابی

 

And karma’s not a liar, She keeps receipts

سرنوشت دروغگو نیست، حساب‌ها رو نگه می‌داره

 

They know what is what but they don’t know what is what

اونا می‌دونن چی به چیه، اما نمی‌دونن چی به چیه

  

They just strut, What the fuck?

 همه‌شون گیج شدن، چه اتفاقی داره می‌وفته؟

Pink Ferragamo sliders on deck

دمپایی صورتی راماگو روی میزه

 

Silly rap beefs just get me more checks

رپ‌های مخالف مسخرت فقط چک‌های من رو بیشتر می‌کنه

 

My life is a movie, I’m never off set

زندگیم مثل یه فیلمه، که هیچ وقت نمی‌زارم تموم بشه

 

Me and my amigos

من و دوستام

 

Swish swish,

سویش سویش،

I got them upset

اونا رو چپه‌شون کردم

 

But my shooters’ll make em dance like dubstep

اما تیراندازام (منظورش شعراشه) کاری می‌کنن که اونا مثل داب استپ (یه جور رقصه که توش لرزیدن زیاده) برقصن

 

Swish, swish

سویش سویش

, aww, my haters is obsessed

، کسایی که ازم متنفرن عقده‌ای ان

 

Cause I make M’s, they get much less

چون من تو پول غلت می‌زنم و اونا کمتر پول درمیارن 

 

Don’t be tryna double back

تلاش نکن که به عقب برگردی

 

I already despise you

قبل هم  حالتو گرفتم

معنی آهنگ Swish Swish از نیکی میناژ و کیتی پری

 

All that fake love you showing

و اون عشق قلابی‌ای که نشونم میدی

 

Couldn’t even disguise you

نمی‌تونه درونتو عوض کنه

 

Ran?

 فرار؟

When?

کی؟

Nicki getting tan

نیکی داره زیر آفتاب برنزه می‌کنه

 

Mirror mirror who’s the fairest bitch in all the land?

آینه، آینه، کی زیباترین دختر دنیاست؟

 

Damn, man, this bitch is a Stan

لعنتی این کثافت یه دیوونست

 

Muah, muah,

(صدای بوسه)

the generous queen will kiss a fan ass goodbye

یه ملکه با عظمت برای بار آخر برای طرفداراش بوسه می‌فرسته

 

I’ma be riding by

ممکنه بهم شلیک بکننو کشته بشم

 

I’ma tell my——- Biggz, yeah that’s tha guy

من به بیگزم میگم، آره دوستمه

 

A star’s a star

یه ستاره همیشه ستاره‌ست

 

They never thought the swish god would take it this far

اصلا فکرشو نمی‌کردن که این پرتاب بلند اینقد بالا بره

 

Get my pimp cup, this is pimp shit, baby

جام شرابمو پر کن، این جام شراب خیلی عالیه عزیزم

 

I only rock with Queens, so I’m making hits with Katy

فقط با ملکه‌ها رابطه دارم، پس با کتی یه آهنگ می‌سازم

Swish, swish, bish

سوییش، سوییش، بیش

 

Another one in the basket

یه ضربه دیگه توی سبد

 

Can’t touch this

نمی‌تونه اینو حس کنه

 

Another one in the casket

 که یکی دیگه توی تابوت هستش

They know what is what but they don’t know what is what

اونا می‌دونن چی به چیه، اما نمی‌دونن چی به چیه

 

They just strut, What the fuck?

 همه‌شون گیج شدن، چه اتفاقی داره می‌وفته؟

دیدگاه ها