ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ To Die For از Sam Smith

5

ترجمه آهنگ To Die For از Sam Smith

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

To Die ForSam Smith || سم اسمیت – تو دای فور (براش بمیره)

 

ترجمه آهنگ To Die For از Sam Smith

 

[Intro]
It is if everyone dies alone

اگه به این صورت باشه که همه تنها بمیرن
Does that scare you?

این می‌ترسوندت؟
I don’t wanna be alone

نمی‌خوام تنها باشم

 

[Verse 1]
I look for you

دنبالت میگردم
Every day, every night

هر روز، هر شب
I close my eyes

چشمانم را می‌بندم
From the fear, from the light

از ترس، از نور

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ To Die For

 

[Pre-Chorus]
As I wander down the avenue, so confused

همینطور که درخیابان سرگردانم، خیلی سردرگمم
Guess I’ll try and force a smile

حدس می زنم تلاش می‌کنم و یه لبخند زوری

 

[Chorus]
Pink lemonade sippin’ on a Sunday

مزمزه کردن لیمونارد صورتی تو یه یکشنبه
Couples holding hands on a runway

توی باند فرودگاه زوج‌ها دست هم دیگه رو گرفتن
They’re all posing in a picture frame

همه اونا در یک قاب تصویر دیده می‌شن
Whilst my world’s crashing down

درحالی که دنیای من درحال به فنا رفتنه
Solo shadow on a sidewalk

سایه تنها در یه پیاده رو
Just want somebody to die for

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره

Sunshine livin’ on a perfect day

زندگی در آفتاب تو یه روز عالی
While my world’s crashing down

درحالی که دنیای من درحال به فنا رفتنه
I just want somebody to die for

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره

 

[Verse 2]
I long for you

آرزوی تو را دارم
Just a touch (Does that scare you?)

فقط یک لمس؟ (این می‌ترسوندت)
Of your hand

اوف دستت
You don’t leave my mind

از خاطرم نرفتی
Lonely days, I’m feeling

روزهای تنهایی، حسه
Like a fool for dreaming

شبیه یه احمق برای رویا رو دارم

 

[Pre-Chorus]

As I wander down the avenue, so confused

همینطور که درخیابان سرگردانم، خیلی سردرگمم
Guess I’ll try and force a smile

حدس می زنم تلاش می‌کنم و یه لبخند زوری

 

[Chorus]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

مزمزه کردن لیمونارد صورتی تو یه یکشنبه
Couples holding hands on a runway

توی باند فرودگاه زوج‌ها دست هم دیگه رو گرفتن
They’re all posing in a picture frame

همه اونا در یک قاب تصویر دیده می‌شن
Whilst my world’s crashing down

درحالی که دنیای من درحال به فنا رفتنه
Solo shadow on a sidewalk

سایه تنها در یه پیاده رو
Just want somebody to die for

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره

Sunshine livin’ on a perfect day

زندگی در آفتاب تو یه روز عالی
While my world’s crashing down

درحالی که دنیای من درحال به فنا رفتنه
I just want somebody to die for

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره

 

[Bridge]
I just want somebody to die for (To die for)

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره (براش بمیره)
I just want somebody to die for

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره
(Does that scare you?)

(این میترسونتت؟)
(I don’t wanna be alone)

(نمیخوام تنها باشم)

 

معنی آهنگ To Die For از سم اسمیت

 

[Chorus]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

مزمزه کردن لیمونارد صورتی تو یه یکشنبه
Couples holding hands on a runway (Oh)

توی باند فرودگاه زوج‌ها دست هم دیگه رو گرفتن (اوه)
They’re all posing in a picture frame

همه اونا در یک قاب تصویر دیده می‌شن
Whilst my world’s crashing down

درحالی که دنیای من درحال به فنا رفتنه
Solo shadow on a sidewalk

سایه تنها در یه پیاده رو
Just want somebody to die for

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره

Sunshine livin’ on a perfect day

زندگی در آفتاب تو یه روز عالی
While my world’s crashing down

درحالی که دنیای من درحال به فنا رفتنه
I just want somebody to die for (To die for)

فقط می‌خواهم کسی براش بمیره

دیدگاه ها

 1. AffiliateLabz
  16 فوریه 2020

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

 2. yasna
  22 فوریه 2020

  cant stop listening that!

 3. Alireza
  28 فوریه 2020

  از گوگل ترنسلیت استفاده کردید؟ چرا اینطوری بود :-\

 4. M.f.
  17 مارس 2020

  This is amazing

 5. A
  5 آوریل 2020

  این چه طرز ترجمه اس. اگه نمیتونید ترجمه نکنید خب .
  ترجمه خیلی بدی بود واقعا