ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Until I Bleed Out از The Weeknd

1

ترجمه آهنگ Until I Bleed Out از The Weeknd

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Until I Bleed OutThe Weeknd || د ویکند – آنتیل آی بلید اوت (تا وقتی که داره ازم خون میره)

ترجمه آهنگ Until I Bleed Out از The Weeknd

 

ترجمه آهنگ Until I Bleed Out از The Weeknd

 

[Intro]
I can’t move, I’m so paralyzed
نمی‌تونم حرکت کنم، عملا فلج شدم
I’m so paralyzed
عملا فلج شدم

I can’t explain why I’m terrified
نمی‌تونم توضیح بدم چرا ترسیدم
I’m so terrified
خیلی ترسیدم

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Until I Bleed Out

 

[Pre-Chorus]
Well, I don’t wanna touch the sky no more
خب، دیگه نمی‌خوام تو آسمونا باشم (دیگه نمی‌خوام های باشم)
I just wanna feel the ground when I’m coming down
فقط می‌خوام وقتی دارم میام پایین زمین رو احساس کنم
It’s been way too long
خیلی طول کشیده
And I don’t even wanna get high no more
و دیگه نمی‌خوام برم بالا (های شم)
I just want it out of my life
فقط می‌خوام از زندگیم بره بیرون
Out of my life, out
بیرون از زندگیم، بیرون

 

[Chorus]
I wanna cut you outta my dreams
می‌خوام تو رو از رویاهام حذف کنم
‘Til I’m bleeding out
تا وقتی که داره ازم خون میره
‘Til I’m bleeding
تا وقتی که دارم خون ریزی می‌کنم
I wanna cut you outta my mind
می‌خوام تو رو از ذهنم بیرون کنم
‘Til I’m bleeding out

تا وقتی که داره ازم خون میره
‘Til I’m bleeding

تا وقتی که دارم خون ریزی می‌کنم
I wanna cut you outta my dreams

می‌خوام تو رو از رویاهام حذف کنم
Woah, I’m bleeding out

ووآه، داره ازم خون میره
Girl, I’m bleeding

دختر، دارم خونریزی می‌کنم
I wanna cut you outta my mind

می‌خوام تو رو از ذهنم بیرون کنم
‘Cause I’m bleeding out

برای این که داره ازم خون میره
Oh, I’m bleeding

اوه، دارم خونریزی می‌کنم
Girl, I’m bleeding

دختر، دارم خونریزی می‌کنم

 

معنی آهنگ Until I Bleed Out از د ویکند

 

[Outro]
I keep telling myself I don’t need it
همش به خودم می‌گم به این نیازی ندارم
I keep telling myself I don’t need it anymore
همش به خودم می‌گم دیگه به این نیازی ندارم
I keep telling myself I don’t need it anymore

همش به خودم می‌گم دیگه به این نیازی ندارم
Need it anymore

دیگه به این نیازی ندارم

لینک کوتاه

دیدگاه ها