ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Ur So F**kInG cOoL از Tones and I

2

ترجمه آهنگ Ur So F**kInG cOoL از Tones and I

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Ur So F**kInG cOoLTones and I || تونز اند آی – یور سو ف**کینگ کول (خیلی خیلی خفنی)

 

ترجمه آهنگ Ur So F**kInG cOoL از Tones and I

 

[Verse 1]
Everybody’s talkin’ ’bout s*x
همه دارن درمورد س*س حرف می‌زنن
Everybody’s talkin’ ’bout ex
همه دارن درمورد اکسشون حرف می‌زنن
Like no one really wants to find a genuine connect
انگار هیچ کس واقعا نمی‌خواد رابطه‌ی واقعی برقرار بکنه
Before they even look at you, they move on to the next
قبل اینکه حتی نگات کنن، میرن سراغ نفر بعدی
And I know that they say
و من می‌دونم که اونا میگن
“Don’t you worry,” I’m the one
نگران نباش ، من عشق واقعیتم
Then the very next day, they said they’re done
بعد خیلی زود می‌گن که کارشون باهات تموم شده
And I don’t want to listen to the s**t you’ve spun
و  نمی‌خوام به چرندیاتی که کنار هم چیدی گوش کنم
No, I don’t want to listen to the s**t you’ve spun
نه، نمی‌خوام به حرفایی که کنار هم چیدی گوش کنم

 

[Pre-Chorus]

Walk into a party, feelin’ out of place
وارد مهمونی میشم، حس میکنم متعلق به اینجا نیستم

Everyone’s too cool, everyone’s too fake
همه خیلی باحال هستند، همه خیلی جعلین
I try to start a conversation but I can’t seem to relate
سعی می‌کنم که یه مکالمه شروع کنم ولی بنظر می‌رسه نمی‌تونم ارتباط برقرار بکنم
Yo, I’m about to get an Uber
می‌خوام یه اوبر بگیرم و از اینجا برم

 

ترجمه فارسی آهنگ Ur So F**kInG cOoL

 

[Chorus]
‘Cause you’re so f**king cool
چون خیلی خیلی خفنی
You’re just way too f**king cool
فقط تو خیلی زیادی خفنی

 

[Verse 2]
And I don’t really care if you’re king
و اصلا برام مهم نیست اگه تو پادشاهی
And I don’t really care for gold things
و خیلی به چیزای طلایی اهمیت نمیدم
You’ll be pointing at some girls and saying, “Yeah, we had a fling”
تو به بعضی دخترا اشاره میکنی و میگی”اره،ما با هم س*س داشتیم
But you’re not fooling me
ولی نمی‌تونی منو گول بزنی
You’re just a puppet on a string
فقط یه عروسک خیمه شب بازی هستی
Just a puppet on a string, oh
فقط یه عروسک خیمه شب بازی، اوه
And they say, “Don’t you worry, I’m the one”
و اونا میگن، نگران نباش، من عشق واقعیتم
Then the very next day, they said they’re done
بعد خیلی زود  می‌گن که کارشون باهات تموم شده
And I don’t want to listen to the st you’ve spun
و نمی‌خوام به چرندیاتی که کنار هم چیدی گوش کنم
No, I don’t want to listen to the st you’ve spun
نه، نمی‌خوام به چرندیاتی که کنار هم چیدی گوش کنم

 

[Pre-Chorus]
Walk into a party, feelin’ out of place
وارد مهمونی میشم، حس میکنم متعلق به اینجا نیستم

Everyone’s too cool, everyone’s too fake
همه خیلی باحال هستند، همه خیلی جعلین
I try to start a conversation but I can’t seem to relate
سعی می‌کنم که یه مکالمه شروع کنم ولی بنظر می‌رسه نمی‌تونم ارتباط برقرار بکنم
Yo, I’m about to get an Uber
می‌خوام یه اوبر بگیرم و از اینجا برم

 

[Chorus]
‘Cause you’re so f**king cool
چون  خیلی خیلی خفنی
You’re just way too f**king cool
فقط تو خیلی زیادی خفنی
‘Cause you’re so f**king cool
چون تو خیلی خیلی خفنی

Walk into a party, feelin’ out of place
وارد مهمونی میشم، حس میکنم متعلق به اینجا نیستم
Everyone’s too cool, everyone’s too fake (You’re just way too f**king cool)
همه خیلی باحال هستند، همه خیلی جعلین، تو فقط خیلی زیادی خفنی
Walk into a party, feelin’ out of place
وارد مهمونی میشم، حس میکنم متعلق به اینجا نیستم
‘Cause you’re so f**king cool
چون تو خیلی خیلی خفنی

 

[Bridge]
Where have all my friends gone?
همه‌ی دوستام کجا رفتن؟
I seem to have lost them on my way
به نظر میرسه که تو مسیرم گمشون کردم
And now, their spots are filled with Ken dolls
و حالا، جاشون پر شده با عروسک‌های کِن (نوعی عروسک)
That tell me that I have got to stay
که بهم میگه که باید حتما بمونم

 

معنی آهنگ Ur So F**kInG cOoL از تونز اند آی

 

[Chorus]
‘Cause you’re so f**king cool
چون تو خیلی خیلی خفنی
You’re just way too f**king cool
فقط تو خیلی زیادی خفنی
‘Cause you’re so f**king cool
چون تو خیلی خیلی خفنی
Walk into a party, feelin’ out of place
وارد مهمونی میشم، حس میکنم متعلق به اینجا نیستم
Everyone’s too cool, everyone’s too fake (You’re just way too f**king cool)
همه خیلی باحال هستند، همه خیلی جعلین، فقط تو خیلی زیادی خفنی
Walk into a party, feelin’ out of place
وارد مهمونی میشم، حس میکنم متعلق به اینجا نیستم

‘Cause you’re so f**king cool
چون تو خیلی خیلی خفنی

دیدگاه ها