ترجمه آهنگ Wasted On You از Evanescence

4

ترجمه آهنگ Wasted On You از Evanescence

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Wasted On YouEvanescence || اونسنس – وستد آن یو (به خاطر تو تباه شدم)

 

ترجمه آهنگ Wasted On You از Evanescence

 

[Chorus]

I don’t need drugs
به مواد مخدر نیازی ندارم

I’m already six feet below
همین الانشم ۶ متر زیر زمینم

wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Waitin’ for a miracle
منتظر یه معجزه‌ام

I can’t move on
نمی‌تونم تکون بخورم

Feels like we’re frozen in time
مثل اینکه در زمان یخ زده باشیم

I’m wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Just pass me the bitter truth
فقط حقیقت تلخ رو بهم بگو

 

ترجمه فارسی آهنگ Wasted On You

 

[Verse 1]

Love
عشق

Don’t you remember?
یادت نمیاد؟

We were the ones
همونایی بودیم که

Nothing could ever change us
هیچ چیز نمی‌تونست مارو تغییر بده

love, it’s easier not to believe
عشق، باور نکردنش آسون‌تره

We’ve broken everything
همه چیزو شکستیم

But here we are
ولی الان اینجاییم

 

[Pre-Chorus]

Numb my head
سرم رو بی حس کن

‘Til I can’t think anymore
تا بیشتر از این نتونم فکر کنم

But I still feel the pain
ولی هنوز درد رو حس می‌کنم

 

[Chorus]

I don’t need drugs
به مواد مخدر نیازی ندارم

I’m already six feet below
همین الانشم ۶ متر زیر زمینم

wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Waitin’ for a miracle
منتظر یه معجزه‌ام

I can’t move on
نمی‌تونم تکون بخورم

Feels like we’re frozen in time
مثل اینکه در زمان یخ زده باشیم

I’m wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Just pass me the bitter truth
فقط حقیقت تلخ رو بهم بگو

 

[Verse 2]

Once, this was a garden
اولش، این(رابطه) یه باغ بود

This was a world
یه دنیا بود

All of the nightmares stayed in the dark
تمام اون کابوس‌ها هنوز توی تاریکی باقی موندن

A little too much time by yourself

یکمی بیشتر با خودم زمان صرف کردم

And you become the enemy
و تو به دشمنم تبدیل شدی

Just look at us now
حالا به خودمون یه نگاه بنداز

 

[Pre-Chorus]

Drowning slowly, just to stay true
دارم آروم آروم غرق میشم، فقط صاف و صادق باش

 

[Chorus]

I don’t need drugs
به مواد مخدر نیازی ندارم

I’m already six feet below
همین الانشم ۶ متر زیر زمینم

wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Waitin’ for a miracle
منتظر یه معجزه‌ام

I can’t move on
نمی‌تونم تکون بخورم

Feels like we’re frozen in time
مثل اینکه در زمان یخ زده باشیم

I’m wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Just pass me the bitter truth
فقط حقیقت تلخ رو بهم بگو

 

[Bridge]

Will I ever be the same?
همیشه همین خواهم موند؟

Am I strong enough to change?
آیا به اندازه کافی برای تغییر کردن قویم؟

Is it in my blood?
آیا این توی خونمه؟

Shield my eyes to face the day
از چشمام محافظت کن تا با روز روبرو بشم

Come too far to slip away
دور شو تا دیگه دچار اشتباه و لغزش نشی

But it’s killing me to go on without you
ولی این که بدون تو ادامه بدم داره منو می‌کشه

 

معنی آهنگ Wasted On You از اونسنس

 

[Chorus]

I don’t need drugs
به مواد مخدر نیازی ندارم

I’m already six feet below
همین الانشم ۶ متر زیر زمینم

wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Waitin’ for a miracle
منتظر یه معجزه‌ام

I can’t move on
نمی‌تونم تکون بخورم

Feels like we’re frozen in time
مثل اینکه در زمان یخ زده باشیم

I’m wasted on you
به خاطر تو تباه شدم

Just pass me the bitter truth
فقط حقیقت تلخ رو بهم بگو

دیدگاه ها