ترجمه آهنگ Worry About Me از Ellie Goulding

1

ترجمه آهنگ Worry About Me از Ellie Goulding

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Worry About MeEllie Goulding || الی گولدینگ – وری ابات می

 

 

ترجمه آهنگ Worry About Me از Ellie Goulding

 

[Intro: Ellie Goulding]

You can worry ’bout this

می‌تونی نگران این باشی

You can worry ’bout that

می‌تونی نگران اون باشی

You can worry ’bout she

می‌تونی نگران اون دختر باشی

You can worry ’bout this

می‌تونی نگران این باشی

You can worry ’bout that

می‌تونی نگران اون باشی

You can worry ’bout she

می‌تونی نگران اون دختر باشی

 

[Chorus: Ellie Goulding]

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ’bout me

عزیزم، تو نباید، نباید نگران باشی، نباید نگران من باشی

Lately, I don’t think, I don’t think about you, feelin’ so free

اخیرا، بهت فکر نمی‌کنم و احساس آزادی می‌کنم

Been jumpin’ through hoops to get under you, but now I’m cool

کلی بهت خدمت می‌کردم تا تو دلت جا شم اما حالا حالم خیلی خوبه

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ’bout me

عزیزم، تو نباید، نباید نگران باشی، نباید نگران من باشی

 

ترجمه فارسی آهنگ Worry About Me

 

[Verse 1: Ellie Goulding]

Been havin’ good times

بدون تو اوقات خوبی داشتم

Been havin’ late nights, yeah

شبای درازی رو گذروندم، آره

And then you call me (Call me)

اما بعدش تو بهم زنگ زدی

Ask if I’m alright, what the hell?

و ازم پرسیدی حالم خوبه، چی؟

Sayin’ that you care about me

میگی بهم اهمیت میدی

But you just wanna be in my head ’cause you’re lonely

اما فقط می‌خوای تو مخم باشی چون تنهایی

I thought I needed you to feel safe

فکر می‌کردم بهت نیاز دارم تا احساس امنیت کنم

But now that I’ve been through it, I’m stuck in a good place

اما حالا با شرایطی که گذروندم، در یه جای خوب گیر کردم

Ooh, why you tryna put me in a different mood?

اوه، چرا داری تلاش می‌کنی منو وارد یه حال متفاوت کنی؟

Just because I’m still not seein’ someone new?

آیا فقط دلیلش اینه که با کس دیگه رابطه ندارم؟

 

[Chorus: Ellie Goulding]

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ’bout me

عزیزم، تو نباید، نباید نگران باشی، نباید نگران من باشی

Lately, I don’t think, I don’t think about you, feelin’ so free

اخیرا، بهت فکر نمی‌کنم و احساس آزادی می‌کنم

Been jumpin’ through hoops to get under you, but now I’m cool

کلی بهت خدمت می‌کردم تا تو دلت جا شم اما حالا حالم خیلی خوبه

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ’bout me

عزیزم، تو نباید، نباید نگران باشی، نباید نگران من باشی

 

[Refrain: Ellie Goulding & blackbear]

You can worry ’bout this

می‌تونی نگران این باشی

You can worry ’bout that

می‌تونی نگران اون باشی

You can worry ’bout she(Don’t worry ’bout me)

می‌تونی نگران اون دختر باشی(نگران من نباش)

You can worry ’bout this(Yeah, yeah)

می‌تونی نگران این باشی

You can worry ’bout that(Uh, uh)

می‌تونی نگران اون باشی

You can worry ’bout she(beartrap, don’t worry ’bout me)

می‌تونی نگران اون دختر باشی (نگران من نباش)

 

[Verse 2: blackbear]

She said, “Why you gotta hit me on some ‘I don’t know’ sh*t?”

اون میگه”چرا باید منو قاطی چیزی بکنی که هیچی ازش نمی‌دونم؟

I am not your property; who led you to that notion?

تو رو من حق مالکیت نداری، کی باعث شد همچین فکری بکنی؟

Actions speakin’ louder than whatever you been smokin’

رفتار هل بلندتر از چیزی که داشتی می‌کشیدی حرف میزنن

You don’t gotta try and fix somebody that ain’t broken, no

نباید تلاش کنی چیزی که نشکسته رو درست کنی

And you don’t gotta worry where I’m at or where I’m goin’ (Goin’)

و نباید نگران این باشی کi من کجا هستم یا کجا دارم میرم

Somewhere by my lonesome (Lonesome)

یجایی کنج غربتم

Somewhere by the ocean (Ocean)

یجایی کنار اقیانوس

She can’t feel her nose, lips

اون نمیتونه لب و دهنشو حس کره

, shit, the way you kill my vibe is so atrocious, it’s bogus

اوه لعنتی جوری که حالمو خراب میکنی خیلی بیرحمانست، نگرانیت خیلی قلابیه

I blocked you ’cause I don’t live in the past, live in the moment

من بلاکت کردم چون در گذشته زندگی نمیکنم در لحظه زندگی میکنم

Last time that you hit me up, I wrote this

بار آخری کi بهم زنگ زدی این آهنگو نوشتم

 

[Chorus: Ellie Goulding, Both & blackbear]

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ’bout me (Ooh, yeah)

عزیزم، تو نباید، نباید نگران باشی، نباید نگران من باشی (او، آره)

Lately, I don’t think, I don’t think about you, feelin’ so free

اخیرا، بهت فکر نمی‌کنم و احساس آزادی می‌کنم

Been jumpin’ through hoops to get under you, but now I’m cool

کلی بهت خدمت می‌کردم تا تو دلت جا شم اما حالا حالم خیلی خوبه

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ’bout me

عزیزم، تو نباید، نباید نگران باشی، نباید نگران من باشی

 

معنی آهنگ Worry About Me از الی گولدینگ

 

[Outro: Ellie Goulding]

You can worry ’bout this

می‌تونی نگران این باشی

You can worry ’bout that

می‌تونی نگران اون باشی

You can worry ’bout she(Don’t worry ’bout me)

می‌تونی نگران اون دختر باشی (نگران من نباش)

You can worry ’bout this

می‌تونی نگران این باشی

You can worry ’bout that

می‌تونی نگران اون باشی

You can worry ’bout she(Don’t worry ’bout me)

می‌تونی نگران اون دختر باشی (نگران من نباش)

دیدگاه ها