ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Yandim Ay Aman از Alican Hemid

5

ترجمه آهنگ Yandim Ay Aman از Alican Hemid

متن و ترجمه فارسی آهنگ ترکی

Yandim Ay AmanAlican Hemid || علی جان حمیدیاندیم آی آمان

 

ترجمه آهنگ Yandim Ay Aman از Alican Hemid

 

 

Yandım ay aman, ay aman, ay aman

سوختم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Öldüm ay aman, ay aman, ay aman
مردم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Sevdim ay aman, ay aman, ay aman
عاشق شدم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Neyləyim?
چی کار کنم؟

 

Tərk eyləyib getdin məni
منو رها کردی و رفتی

Verdin mənə dərdi qəmi
درد و غم رو برام باقی گذاشتی

Tərk eyləyib getdin məni
منو رها کردی و رفتی

 

متن و ترجمه آهنگ Yandim Ay Aman

 

Verdin mənə dərdi qəmi
درد و غم رو برام باقی گذاشتی

Sevəcəm mən yenə səni
دوباره دوستت خواهم داشت

Sevəcəm mən yenə səni
دوباره دوستت خواهم داشت

Sevəcəm mən yenə səni
دوباره دوستت خواهم داشت

Neyləyim?
چی کار کنم؟

 

Yandım ay aman, ay aman, ay aman

سوختم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Öldüm ay aman, ay aman, ay aman
مردم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Sevdim ay aman, ay aman, ay aman
عاشق شدم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Neyləyim?
چی کار کنم؟

 

Yandım ay aman, ay aman, ay aman

سوختم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Öldüm ay aman, ay aman, ay aman
مردم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Sevdim ay aman, ay aman, ay aman
عاشق شدم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Neyləyim?
چی کار کنم؟

 

Əhd eyləyib tutduq dilək
با هم عهد بستیم و آرزو کردیم

Bel bağlayıb verdim ürək
به هم تکیه کردیمو و به هم دل دادیم

Əhd eyləyib tutduq dilək
با هم عهد بستیم و آرزو کردیم

Bel bağlayıb verdim ürək
به هم تکیه کردیمو و به هم دل دادیم

İnanmazdım bilsəm gərək
باور نمی‌کردم حتی اگه می‌دونستم

İnanmazdım bilsəm gərək
باور نمی‌کردم حتی اگه می‌دونستم

İnanmazdım bilsəm gərək
باور نمی‌کردم حتی اگه می‌دونستم

Neyləyim?
چی کار کنم؟

 

Yandım ay aman, ay aman, ay aman

سوختم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Öldüm ay aman, ay aman, ay aman
مردم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Sevdim ay aman, ay aman, ay aman
عاشق شدم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Neyləyim?
چی کار کنم؟

 

Yandım ay aman, ay aman, ay aman

سوختم آی آمان، آی آمان، آی آمان

 

معنی آهنگ Yandim Ay Aman از علی جان حمید

 

Öldüm ay aman, ay aman, ay aman
مردم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Sevdim ay aman, ay aman, ay aman
عاشق شدم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Neyləyim?
چی کار کنم؟

 

Yandım ay aman, ay aman, ay aman

سوختم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Öldüm ay aman, ay aman, ay aman
مردم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Sevdim ay aman, ay aman, ay aman
عاشق شدم آی آمان، آی آمان، آی آمان

Neyləyim?
چی کار کنم؟

دیدگاه ها