ترجمه آهنگ You should be sad از Halsey

13

ترجمه آهنگ You should be sad از Halsey

ترجمه فارسی اهنگ انگلیسی

You should be sadHalsey || هالزی – یو شود بی سد (باید غمگین باشی)

 

ترجمه آهنگ You should be sad از Halsey

 

[Verse 1]
I wanna start this out and say

می‌خوام اینو شروع کنم و بگم
I gotta get it off my chest

باید اینو از سینم بریزم بیرون
Got no anger, got no malice

عصبانی نشدم، بدجنسی نکردم
Just a little bit of regret

فقط خیلی کم پشیمون شدم
Know nobody else will tell you

بدون که شخص دیگه‌ای بهت نخواهد گفت
So there’s some things I gotta say

خب چیزایی هست که باید بگم
Gonna jot it down and then get it out

می‌خوام پایین بیاد و سپس بزنه بیرون
And then I’ll be on my way

و آن زمان به راهم ادامه خواهم داد

 

ترجمه فارسی آهنگ You should be sad

 

[Pre-Chorus]
No, you’re not half the man you think that you are

نه، نصف اون مردی هم که فکر می‌کنی نیستی
And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and cars

و نمی‌تونی حفره‌ای که داخلت هست رو با پول، مواد مختر و ماشین‌ها پر کنی
I’m so glad I never ever had a baby with you

خیلی خوشحالم که هیچ وقت ازت بچه دار نشدم
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

چون به‌جز چیزهایی که برات منفعتی داشته بشن رو نمی‌تونی دوست داشته باشی

 

[Chorus]
Oh, I feel so sorry, I feel so sad

اوه، خیلی شرمندم، خیلی غمگینم
I tried to help you, it just made you mad

از کمک کردن بهت خسته شدم، این عصبانیت می‌کنه
And I had no warning about who you are

هیچ کس بهم هشدار نداده بود که چه‌جور ادمی هستی
I’m just glad I made it out without breaking down

فقط خوشحالم که تونستم بدون درهم شکستنی باهات کات کنم
And then ran so fu*king far

و سپس خیلی خیلی دور شدم

That you would never ever touch me again

که دیگه هرگز لمسم نمی‌کنی
Won’t see your alligator tears

اشک تمساح ریختنات رو نمی‌بینم
‘Cause, no, I’ve had enough of them

چون، نه، خیلی از اونا دیدم (اشک تمساح)

 

[Verse 2]
Let me start this off by saying

بزار اینو شروع کنم با گفتن
I really meant well from the start

اولش واقعا قصد خیری داشتم
Take a broken man right in my hands

مرد شکسته‌ای رو به آغوش گرفتم
And then put back all his parts

و تمام شکستگی هاش رو درست کردم

 

[Pre-Chorus]

But you’re not half the man you think that you are

ما نصف اون مردی هم که فکر می‌کنی نیستی
And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and cars

و نمی‌تونی حفره‌ای که داخلت هست رو با پول، مواد مختر و ماشین‌ها پر کنی
I’m so glad I never ever had a baby with you

خیلی خوشحالم که هیچ وقت ازت بچه دار نشدم
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

چون به‌جز چیزهایی که برات منفعتی داشته بشن رو نمی‌تونی دوست داشته باشی

 

[Chorus]
Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)

اوه، خیلی شرمندم (خیلی شرمندم)
I feel so sad (I feel so sad)

خیلی غمگینم (خیلی غمگینم)
I tried to help you (I tried to help you)

از کمک کردن بهت خسته شدم (از کمک کردن بهت خسته شدم)
It just made you mad

این عصبانیت می‌کنه
And I had no warning (I had no warning)

هیچ کس بهم هشدار نداده بود (هیچ کس بهم هشدار نداده بود)
About who you are (About who you are)

که چه‌جور ادمی هستی (که چه‌جور ادمی هستی)
Just glad I made it out without breaking down

فقط خوشحالم که تونستم بدون درهم شکستنی باهات کات کنم
Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)

اوه، خیلی شرمندم (خیلی شرمندم)
I feel so sad (I feel so sad)

خیلی غمگینم (خیلی غمگینم)
I tried to help you (I tried to help you)

از کمک کردن بهت خسته شدم (از کمک کردن بهت خسته شدم)
It just made you mad

این عصبانیت می‌کنه
And I had no warning (I had no warning)

هیچ کس بهم هشدار نداده بود (هیچ کس بهم هشدار نداده بود)
About who you are (About who you are)

که چه‌جور ادمی هستی (که چه‌جور ادمی هستی)
‘Bout who you are

که چه‌جور ادمی هستی

 

[Bridge]
Hey

هی
Hey

هی
Hey

هی
Hey

هی

 

معنی آهنگ You should be sad از هالزی

 

[Pre-Chorus]

‘Cause you’re not half the man you think that you are

چون نصف اون مردی هم که فکر می‌کنی نیستی
And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and cars

و نمی‌تونی حفره‌ای که داخلت هست رو با پول، مواد مختر و ماشین‌ها پر کنی
I’m so glad I never ever had a baby with you

خیلی خوشحالم که هیچ وقت ازت بچه دار نشدم
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

چون به‌جز چیزهایی که برات منفعتی داشته بشن رو نمی‌تونی دوست داشته باشی

 

[Outro]
I feel so sad

خیلی غمگینم
You should be sad

باید غمگین باشی
You should be

تو بایستی
You should be sad

باید غمگین باشی
You should be

تو بایستی
You should be

تو بایستی
You should be

تو بایستی

دیدگاه ها

  1. علی
    20 آوریل 2020

    دمتون گرم که متن این آهنگو تهیه کردین
    خداقوت
    با قدرت برین جلو